Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Yhteistyökumppanit Suomessa

Yhteistyö paikallisten instituutioiden kanssa

Saksan aineryhmällä on paljon yhteistyökumppaneita pääkaupunkiseudulla. Kulttuurin saralla tehdään säännöllisesti projekteja seuraavien tahojen kanssa:

Saksan ja Itävallan suurlähetystöjen kulttuuriosastot ovat usein mukana tukemassa toimintaa. Tärkeisiin saksalaisiin tahoihin pääkaupunkiseudulla lukeutuvat näiden lisäksi myös:

Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla on myös kaksi saksalaista päiväkotia, saksalainen kahvila, saksalainen ravintola sekä lukuisia palveluja saksan kielellä.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun koulujen kanssa

Saksan aineryhmä tekee paljon erilaista yhteistyötä koulujen kanssa, joissa opiskellaan saksaa vieraana kielenä. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki:

  • Opettajille tarjoutuu mahdollisuus laajentaa oppilaiden saksan tuntemusta sekä motivoida saksan opiskelussa.
  • Koululaisilla, etenkin lukiolaisilla, on tilaisuus tutustua yliopistoon, kielten opiskeluun ja vaihto-opiskelumahdollisuuksiin.
  • Opiskelijoille yhteistyö on usein osa työelämäorientaatiota – näin he pääsevät harjoittamaan opetustaitojaan, solmimaan kontakteja kouluihin ja luomaan katsetta tulevaan.

Yhteistyömuotoja koulujen kanssa ovat muun muassa:

Lisätietoja, yhteydenotot, opiskelukertomuksia jne. saa yhteistyöblogistamme.