Tutkimus Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus

Germaanisen filologian painopisteet opetuksessa ja tutkimuksessa ovat: Monikielisyys – transkulttuurisuus – multimediaalisuus

Monikielisyyden alalla painopisteenä on monikielisen kompetenssin ja sen omaksumisen tutkimus. Oppiaineessamme siihen kuuluvat tällä hetkellä

 • vertaileva ja kontrastiivinen kielentutkimus
 • kielenoppimisen tutkimus
  (saksa kolmantena kielenä; vieraiden kielten opiskelijoiden motivaatio; suullinen kielitaito; luetunymmärtäminen; saksankielisten maahanmuuttajien suomen kielen taidot)
 • kielididaktiikka / interferenssin tutkimus

Transkulttuurisuuteen painottuva tutkimus paitsi analysoi yhä voimakkaammin maahanmuuton leimaamaa Saksan nyky-yhteiskuntaa ja -kulttuuria, myös tutkii transnationaalisen eurooppalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin syntymistä.

Multimediaalisuuden käsite liittyy ’digitaalisen humanismin’ painopistealaan (digital humanities):

 • elektronisten välineiden käytön tutkimus ja optimointi saksan oppiaineessa
 • kielitieteellinen media-/joukkoviestintätutkimus (myös kontrastiivisesti ja transkulturaalisesti)

Yksityiskohtaisia tietoja on luettavissa dokumentista ”Helsingin yliopiston germaanisen filologian oppiaineen profiloituminen”.

Germaanisen filologian muita tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat
kielitieteessä:

 • fraseologia eli kiinteiden sanontojen ja sananlaskujen tutkimus
 • saksan ja suomen sekä muiden kielten kontrastiivinen vertailu
 • tekstilingvistiikka (erityisesti joukkoviestimien kieli)
 • valenssi- ja konstruktiokielioppi ja kieliopillistuminen
 • kielen oppiminen ja opetus (erityisesti monikielisyyden tutkimus)
 • leksikografia eli sanakirjatutkimus
 • historiallinen lauseoppi

kirjallisuustieteessä:

 • Saksan nykykirjallisuus ja kulttuuri (erityisesti narratiivinen tutkimus sekä kirjallisuuden merkitys ja vastaanotto)
 • Itävallan kirjallisuus ja kulttuuri

Henkilökunnan tutkimuspainopisteet

Oppiaineen emeritusprofessorit ovat sarjan Finnische Beiträge zur Germanistik toimittajia.

Lisätietoa:

Tutkimuksen arvioinnit 1999, 2005 ja 2010-2012

Tutkimus Helsingin yliopistossa

TUHAT-tutkimustietojärjestelmä