Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Viime vuosina Saksa on vallannut takaisin aiempaa asemaansa merkittävänä talous- ja kulttuurielämän vaikuttajana, mikä on lisännyt saksan kielen ja kulttuurin ammattilaisten tarvetta koko Euroopassa ja myös Suomessa. Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurien asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi tiedotus- ja matkailualojen, mainonnan, kaupan, teollisuuden ja informaatioteknologian palvelukseen.

Uranäkymät

Germaanisen filologian opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan mm. perus- ja aikuiskoulutuksen opetustehtäviin ja erilaisiin kieli- ja kulttuurituntemusta edellyttäviin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla, erityisesti kielenkääntäjinä, talouselämän palveluksessa sekä yliopistotehtävissä.

Opintojen kulku

Opintojen aloittaminen edellyttää aiempaa saksan kielen taitoa. Opinnot kehittävät saksan yleiskielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa sekä harjaannuttavat ammatillisissa ja virallisissa yhteyksissä tarvittavaa kielitaitoa ja vahvistavat kielivarieteettien sekä saksankielisen alueen kirjallisuuden ja kulttuuritaustan tuntemusta. Kielitaitoa kehitetään käytännön kieliharjoituksin. Opiskeluun voidaan myös sisällyttää kieliharjoittelujakso saksankielisessä maassa.

Opiskelija voi erikoistua joko kielitieteeseen tai kirjallisuudentutkimukseen ja kulttuuriin tai yhdistellä kummankin suuntautumisvaihtoehdon opintoja tutkintoonsa. Saksan kielen opettajaksi aikoville tarjotaan opettajan ammattiin valmentavia kursseja. Saksan lähimmän sukukielen hollannin opintoja voi sisällyttää germaanisen filologian opintoihin tai lukea sivuaineena.

Tutkimuksen painopisteitä

Helsingin yliopiston germaanisen filologian oppiaineessa tutkitaan mm. fraseologiaa, leksikografiaa, syntaksia ja sananmuodostusta, joukkoviestimien kieltä, kontrastiivista kielentutkimusta ja sen didaktisia sovelluksia, kieliopin historiaa sekä saksankielistä kirjallisuutta Saksassa ja Itävallassa.