Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Saksalainen laitos

Saksalainen laitos syntyi vuonna 1927 alun perin kirjastona perustetusta "Saksalaisesta instituutista".

Germanistiikkaa on opetettu professoritasolla Helsingin yliopistossa vuodesta 1894 lähtien. Ensimmäinen viranhaltija oli Werner Söderhjelm, joka opetti vuoteen 1908 asti (germaanisen ja romaanisen filologian professori vuodesta 1898). 1911 virkaan nimitettiin Hugo Suolahti (emeritusprofessori 1941). Suolahden seuraajaksi valittiin Emil Öhmann (1944–1963). Myöhemmät tämän ensimmäisen oppituolin haltijat ovat Kaj B. Lindgren (1964–1989) ja Jarmo Korhonen  (1993–2014, nykyään emeritusprofessori). Tällä hetkellä professuuria hoitaa määräaikaisesti Hartmut Lenk.

Toinen germaanisen filologian professorin virka perustettiin vuonna 1963. Vuosina 1965-1982 viranhaltijana oli Marjatta Wis ja vuosina 1983–1997 Jorma Koivulehto. 1999 tähän virkaan nimitettiin Irma Hyvärinen (emeritaprofessori 2014). Tehtävä muutettiin syyskuusta 2014 lähtien saksan kielen ja kääntämisen professuuriksi, jota hoitaa määräaikaisesti Ulrike Richter-Vapaatalo.

Henkilökohtaisen professuurin haltijoista on mainittava ennen kaikkea Pekka Katara (1938–1952). Myös Tor Evert Karstenilla (germaanisten kielten henkilökohtainen professuuri vuosina 1913–1930) oli läheinen yhteys germaanisen filologian oppiaineeseen. Apulaisprofessoreita laitoksessa oli vuosina 1956–1998. Yksi viranhaltijoista oli Markku Moilanen, joka sittemmin hoiti professorin virkaa vuosina 1999–2002.

Vuoden 2010 alusta lähtien saksalainen laitos on ollut osa nykykielten laitosta.

Kääntäjälinja

Helsingissä germaanisen filologian opiskelijat ovat voineet erikoistua opinnoissaan kääntämiseen vuodesta 1997 lähtien. Kääntäjäkoulutuksen alkuun saattamiseksi perustettiin kolmen vuoden määräajaksi saksan kääntämisen professuuri, jota virkaa hoitamaan valittiin Ursula Lehmus. Saksan kääntämisen professorin vakinainen virka saatiin perustetuksi vasta vuonna 2009, kun silloinen käännöstieteen laitos hallinnollisena yksikkönä lakkautettiin ja sen toiminnot siirrettiin Kouvolasta Helsinkiin. Samalla germaanisen filologian kääntäjälinja yhdistettiin saksan kääntämisen oppiaineeseen.