Anvisningar för studerande Utexaminerade

Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Studieguide

Studieguidenn WebOodi innehåller information om bl.a. examensstrukturerna, examenskraven och undervisningen.

Weboodi: Germansk filologi (se rullgardinsmenyn med läsår)

Flamma intranät Andra uppgifter rörande studierna finns på Flamma-intranät (på finska)