Anvisningar för studerande Utexaminerade

Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Börja studera

Som tyskastuderande får du

  • lära dig om det tyska språkets olika varianter och den kulturella mångfalden bland talarna
  • njuta av att lära dig det tyska språkets kreativa uttrycksmöjligheter
  • lära dig att kommunicera på tyska i olika situationer – och att läsa mellan raderna
  • insupa atmosfären i en mångkulturell metropol som utbytesstudent
  • lära dig att tillämpa språkvetenskapliga teorier och metoder på tyskan
  • gå på upptäcktsfärd bland det tyska kulturlivets konst-, litteratur- och musikutbud
  • en helhetsbild av Tysklands, Österrikes och Schweiz historia och dagsläge
  • nya synvinklar på kulturkontakterna mellan Finland och de tyskspråkiga länderna genom historien.

Du kan få en inblick i forskningsverksamheten redan under studietiden. Bland de valfria kurserna finns föreläsningar och forskningspraktikumkurser som tangerar lärarnas egna forskningsämnen.

Urvalet av nya studenter

Studera hos oss:

Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

 

Ämnesföreningen Umlaut rf

Ämnesföreningen för studerande vid Germansk filologi är Umlaut rf.