Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Studierna i germansk filologi gör dig förtrogen med det tyska språket och de tysktalande ländernas litteratur, kultur och därtill hörande forskning. Under studierna utforskar man även det tyska språkets historiska utveckling och de germanska språkens gemensamma förhistoria.

Studierna förutsätter tidigare kunskaper i tyska. Undervisningen ger dig goda skriftliga och muntliga färdigheter i det tyska allmänspråket och kompetens att använda språket i professionella och officiella sammanhang. Språket tränas upp med hjälp av praktiska språkövningar. Studierna inkluderar även en språkpraktik i ett tysktalande land.

Du kan specialisera dig på antingen språkvetenskap eller litteraturforskning och kultur eller kombinera studier från båda inriktningsalternativ i din examen. Som huvudämnesstuderande kan du även söka till översättarlinjen. Om du vill bli lärare i tyska, erbjuder vi kurser som förbereder dig inför läraryrket. Holländska, det språk som är närmast besläktat med tyskan, kan du antingen inkludera i dina studier i germansk filologi eller studera som ett biämne.

Germansk filologi har utbytelavtal inom ramen för programmet ERASMUS+ bl.a. med följande universitet: Humboldt, Freiburg, Greifswald, Regensburg och Würzburg. Studenterna uppmuntras att åka på utbyte inom ramen för ämnets Erasmusavtal.