Kontaktuppgifter

Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Facebook

Gedicht des Monats

Germanistenchor

Välkommen!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Video på Youtube

Studenterna i germansk filologi fördjupar sig i tyska språket, de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur samt forskningen i dessa. I studierna ingår också tyska språkets och litteraturens utveckling i ett historiskt perspektiv.

Studierna syftar till expertis i ämnet som omfattar

  • utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i det tyska standardspråket som krävs i professionella och officiella sammanhang
  • djupgående förtrogenhet såväl med språkets struktur och språkvarieteter som med litteraturen och kulturen i det tyskspråkiga området
  • förmåga att studera dessa vetenskapligt.

Efter att ha avlagt examen i germansk filologi kan man arbeta bl.a. inom den grundläggande utbildningen och vuxenutbildningen och med olika uppgifter – även internationella – som kräver språk- och kulturkännedom inom den offentliga och den privata sektorn samt med forskning.

Germansk filologi hör till ämnesgruppen tyska.

I början av studierna genomför studenterna de gemensamma grundstudierna i tyska och väljer sedan en av följande linjer: allmänna linjen, ämneslärarlinjen eller översättarlinjen. Linjerna skiljer sig i fråga om centrala mål, innehåll och obligatoriska biämnen. De studenter som har antagits till översättarlinjen genomför ämnesstudier och fördjupade studier i ämnet tysk översättning.

I studierna kan inkluderas grundstudier i biämnet holländska språket och kulturen.