Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Forskningens bredd i germansk filologi vid Helsingfors universitet är den mest omfattande i Finland.

Läs mer om fokusområden på tyska eller på finska.

Nyttig information om bl.a. ansökan till postgraduala studierna och om undervisningen inom fortsättningsstudierna ges på humanistiska fakultetens sidor.