Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Jatko-opiskelu Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Sijoittuminen työelämään

Meiltä valmistuneet työllistyvät hyvin.

Yli puolet germaanisen filologian pääaineopiskelijoista toimii valmistuttuaan peruskoulujen, lukioiden ja muiden keskiasteen oppilaitosten sekä aikuiskoulutuksen saksanopettajina. Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurien asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi tiedotus- ja matkailualojen, kaupan, teollisuuden ja informaatioteknologian palvelukseen. Muut valmistuneet työskentelevät erityisesti kielenkääntäjinä, talouselämän ja markkinoinnin palveluksessa sekä yliopistotehtävissä.

Publiikin yhteydessä suoritetun kyselyn mukaan germaanisen filologian opiskelijoiden työtehtäviä ovat olleet mm. opettaja, kielenkääntäjä, konsultti, markkinointipäällikkö, projektipäällikkö, tuotepäällikkö, tiedottaja, suunnittelija ja assistentti. Tämä publiikin ohessa tehty kysely antaa vain osviittaa vastavalmistuneiden työmarkkinoista, sillä suinkaan kaikki valmistuvat eivät vastaa kyselyyn. Lisäksi työuran kaikki erilaiset mahdollisuudet avautuvat vasta työkokemuksen ja osaamisen kertyessä sekä verkostojen laajetessa.

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivuilla.

Työharjoittelu

Työelämään orientoivat opinnot tai työharjoittelu ovat pakollisia opintoja sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Maisterin tutkintoon kannattaa sisällyttää työharjoittelua. Harjoittelu voi avata ovia tuleviin työpaikkoihin ja antaa viitteitä siitä, millaisiin työtehtäviin tutkinto voisi johtaa.

Harjoittelun voi suorittaa valtionhallinnossa, kunnissa, valtion liikelaitoksissa tai yksityisissä yrityksissä joko Suomessa tai ulkomailla. Tuetut harjoittelupaikat tulevat hakuun tammi-helmikuussa laitoksen ilmoitustaululle sekä sähköpostilistoille. Harjoittelupaikan voi hankkia myös omatoimisesti. Harjoitteluasioissa sinua opastavat Marketta Piik (marketta.piik[at]helsinki.fi) ja Jouni Heikkinen (jouni.heikkinen[at]helsinki.fi).

Lisää työharjoittelusta Flamma-intranetissä