Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Jatko-opiskelu Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Mahdollisia sivuaineita

Sivuaineet valitaan tyypillisesti oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta.

Humanistiopiskelija voi tehdä sivuaineita sekä omassa tiedekunnassa että kaikissa muissakin tiedekunnissa. Sivuainevalikoima on Suomen suurin jo oman yliopiston sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti sivuaineena, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Sivuaineita voi lisäksi tehdä ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Useimmiten opiskelijalla on HuK-tutkinnossaan sivuaineita 50-60 opintopistettä ja maisterin tutkinnossaan 0-40 opintopistettä.

Jos sivuaine on Helsingin yliopiston ulkopuolelta, opintokokonaisuudesta on saatava todistus tai rekisteriote siitä yksiköstä, jossa opinnot on suoritettu, ja se tulee hyväksilukea tutkintoon. Ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut kokonaisuudet arvioidaan tiedekunnassa ja hyväksiluetaan tutkintoon hakemuksesta.

Matkailualan verkostoyliopisto MAVY

Oletko kiinnostunut matkailualasta? Haluatko liittää alan opintoja perustutkintoosi? Teetkö gradua matkailuun liittyvästä aiheesta? Helsingin yliopisto on mukana valtakunnallisessa matkailualan verkostoyliopistossa 17 muun suomalaisen yliopiston kanssa. Verkostoyliopistosta vastaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan yliopistoyksikön matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos.

Suosituimmat sivuaineet

Aineenopettajan pedagogiset opinnot; muut filologia-aineet; pohjoismaiset kielet; suomen kieli; yleinen kielitiede; yleinen kirjallisuustiede; kieliteknologia; fonetiikka; muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen tarjoamat opintokokonaisuudet, esim. valtiotiede, oikeustiede.

Rajoituksia sivuainevalintoihin

Seuraavia opintokokonaisuuksia ei voi yhdistää samaan tutkintoon:

  • suomen kieli sekä Suomen kieli ja kulttuuri
  • filologia-aine ja vastaavan kielen kääntämisen aine
  • filologia-aine tai kääntämisen aine ja kielikeskuksessa suoritettu vastaavan kielen opintokokonaisuus