Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Jatko-opiskelu Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Germaanisen filologian opiskelijana

  • tutustut saksan kielen eri ilmenemismuotoihin ja saksaa puhuvien moninaiseen kirjoon
  • innostut saksan kielestä ja opit luovaa kielenkäyttöä
  • opit toimimaan saksaksi erilaisissa viestintätilanteissa – ja myös lukemaan rivien välistä
  • pääset vaihto-opiskelijana aistimaan monikulttuuristen metropolien kiehtovaa ilmapiiriä
  • opit soveltamaan kielitieteellisiä teorioita ja metodeja saksaan
  • teet löytöretkiä saksankielisen alueen taide-, kirjallisuus-, musiikki- ja kulttuurimaailmaan
  • saat kokonaiskuvan Saksan, Itävallan ja Sveitsin menneisyydestä ja nykyisyydestä
  • opit tarkastelemaan Suomen ja saksankielisten maiden historiallisia yhteyksiä ja kulttuurikontakteja uudesta näkökulmasta 

Germaanisen filologian opinnoissa perehdytään saksan nykykieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen. Lisäksi tutustutaan saksan kielen historialliseen kehitykseen.

Jo opintojesi aikana voit saada kosketuksen tutkimustoimintaan, sillä valinnaisissa kursseissa on mukana myös luentoja ja tutkimuspraktikum-kursseja opettajien oman tutkimuksen alalta.

Germaanisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö on Umlaut ry.

Opinnoissa edetään monin eri työmuodoin. Osallistuminen kieliharjoituksiin, luentoihin sekä proseminaari- ja seminaarityöskentelyyn, kirjallisten töiden tekeminen sekä tiettyjen kirjojen lukeminen ja tenttiminen kuuluvat opiskeluun. Tulevaisuudessa verkkokurssien merkitys kasvanee, mutta lähiopetus on kuitenkin korvaamatonta kielitaidon hankkimisessa. Opetuskielenä on useimmiten saksa ja pääosa opetushenkilökunnasta on saksankielisiä.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin ja germaanisen filologian opiskelukokemuksiin.

Opintojen sisältö ja rakenne

Opetusohjelma pitää sisällään myös saksankielisten maiden maantuntemusta sekä Saksan historiaa ja kulttuurihistoriaa. Opintoihin voi sisällyttää myös 25 opintopisteen laajuiset hollannin kielen ja kulttuurin perusopinnot.

Germaanisen filologian opinnot on kaksivaiheisessa tutkintojärjestelmässä jaettu kolmeen osaan. Alemman tutkinnon eli humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnon perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä ja aineopinnot 45 opintopistettä. HuK-tutkintoa seuraavan ylemmän eli filosofian maisterin tutkinnon syventävät opinnot ovat erikoistumisalasta riippuen laajuudeltaan 84–120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto kestää yleensä kolme vuotta ja sen jälkeen maisterin tutkinto vielä kaksi vuotta.

Aine- ja syventävien opintojen valinnaiskurssit mahdollistavat erikoistumisen joko kielitieteeseen tai kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Jokaiselta linjalta voi myös hakeutua aineenopettajakoulutukseen. Opinnot päätetään syventäviin opintoihin sisältyvällä 40 opintopisteen laajuisella lopputyöllä, pro gradu -tutkielmalla, joka laaditaan joltakin edellä mainitulta germaanisen filologian alalta.

Tavoitteellinen opiskeluaika on viisi vuotta. Noin kolmannes pääaineopiskelijoista suorittaa aineenopettajan pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelun.

Jatkokoulutus

Hyödyllistä tietoa mm. jatko-opiskelijaksi hakemisesta, jatko-opiskelijoille järjestettävästä opetuksesta yms. löytyy humanistisen tiedekunnan jatkokoulutussivuilta.