Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Jatko-opiskelu Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Pro gradu -tutkielmat

Saksalaisella laitoksella laaditut pro gradu -tutkielmat

Nykykielten laitoksella laaditut pro gradu -tutkielmat vuodesta 2010 alkaen