Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Jatko-opiskelu Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Oppiaineen alumnit

Kuvaaja Veikko Somerpuro 2007

Oletko koskaan miettinyt, mitä vanhalle opinahjollesi mahtaa nykyisin kuulua? Mitä oppiaineessa nykyään tapahtuu, mitä ja miten tänä päivänä opiskellaan ja missä ovat vanhat opiskelukaverit?

Germaanisen filologian alumnitoiminta on käynnistetty vuonna 2004. Toivomme entisten opiskelijoidemme suhteiden oppiaineeseemme säilyvän elinikäisinä. Haluamme ylläpitää yhteyksiä germaanista filologiaa opiskelleiden kesken, lujittaa suhteitamme työelämään, korostaa humanistien perus- ja täydennyskoulutuksen merkitystä sekä edistää oppiaineen yhteiskunnallista asemaa.

Oppiaineen alumniyhdyshenkilö on amanuenssi Jouni Heikkinen.

Lisätietoja alumnitoiminnasta

Tervetuloa mukaan alumnitoimintaan!

Alumnisivuilta saat tietoa myös mm. opintojen jälkeisestä täydennyskoulutuksesta: Tiesitkö, että aineenopettajan pedagoginen kelpoisuus on mahdollista saavuttaa myös maisterin tutkinnon jälkeen suorittamalla erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Edellytyksenä on, että hakija on suorittanut opetettavaa ainetta vastaavan oppiaineen opinnot tai niitä vastaavat opinnot. Lisäksi hakijan täytyy tulla hyväksytyksi aineenopettajan koulutukseen pyrkiville järjestetyssä valintakokeessa.