Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Kansainväliset suhteet

Germaanisen filologian oppiaine pitää yllä vilkkaita kansainvälisiä suhteita sekä Skandinavian maihin, saksankielisiin maihin ja Alankomaihin että myös niiden ulkopuolelle. Yhteistyökumppaneita ovat ulkomaiset yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja tieteenedistämisjärjestöt (kuten Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD ja Alexander von Humboldt -säätiö) sekä tutkijat ja korkeakouluopettajat.

Tieteelliseen vaihtoon kuuluvat lukuisten vierailuluentojen ohella tutkija-, dosentti- ja professorivierailut. Germaanisen filologian oppiaineella on ERASMUS+-ohjelman kautta vaihtosopimus mm. näiden yliopistojen kanssa:

Opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon oppiaineen ERASMUS-sopimusten kautta. Vaihdossa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista suoritetaan ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin.

Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti vaihtopaikan hankkinut voi hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voi suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.