Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Facebook

Gedicht des Monats

Germanistenchor

Tervetuloa germaanisen filologian verkkosivuille!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jos yllä oleva video ei toimi laitteellasi, voit katsoa sen Youtubesta.

Germaanisen filologian opiskelija perehtyy saksan kieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä näiden tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös saksan kielen ja kirjallisuuden historiallista kehitystä.
Tavoitteena on oman alan asiantuntijuus, johon kuuluu

  • ammatillisissa ja virallisissa yhteyksissä tarvittava saksan yleiskielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito,
  • kielen rakenteen ja varieteettien sekä saksankielisen alueen kirjallisuuden ja kulttuuritaustan vankka tuntemus sekä
  • kyky tarkastella näitä tieteellisesti.

Germaanisen filologian opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan mm. perus- ja aikuiskoulutuksen opetustehtäviin, erilaisiin kieli- ja kulttuurituntemusta edellyttäviin – myös kansainvälisiin – tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä tutkimustehtäviin.

Germaaninen filologia kuuluu saksan oppiaineryhmään.

Alkuvaiheessa opiskelijat suorittavat yhteiset saksan perusopinnot, joiden jälkeen on valittavana kolme linjaa: yleinen linja, aineenopettajalinja ja kääntäjälinja. Linjat eroavat toisistaan keskeisiltä tavoitteiltaan, sisällöiltään ja pakollisilta sivuaineiltaan. Kääntäjälinjalle hyväksytyt suorittavat aine- ja syventävät opinnot saksan kääntämisen oppiaineessa.

Opintoihin voi sisällyttää myös Hollannin kielen ja kulttuurin sivuaineen perusopinnot.