Ajankohtaista KeitÄ me olemme? MitÄ me teemme? Ota yhteyttÄ ENGLISH

RussiaHUB Helsinki

Globaalisti johtava osaamiskeskittymÄ 2020

Ajankohtaista

Roundtable for diplomats kokoontui otsikolla "Ukraine crisis: how to bring back peace and stability to europe" 8.10.2018

Helsingissä vaikuttava diplomaattikunta kokoontui keskustelemaan Ukrainan kriisin skenaarioita ja mahdollisuuksia rauhan palauttamiseksi.

Russian media labin yleisöseminaari re-mediating russian culture Tiedekulmassa 7.6.2018

Russian Media Lab kutsuu toimittajia, median- ja taiteentutkijoita ja toimijoita sekä kulttuurista ja politiikasta kiinnostuneita kaupunkilaisia Helsingin yliopiston Tiedekulmaan keskustelemaan taiteen ja journalismin roolista ja toimintamahdollisuuksista semi-autoritaarisissa yhteiskunnissa.

Lue lisää Russian Media Labin sivuilta

venÄjÄn turvallisuuspolitiikan seminaari maanpuolustuskorkeakoululla 3.5.2018

RussiaHUB Helsinki -yhteistyönä toteutettu seminaari toi yhteen Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoita ja opiskelijoita Santahaminassa.

Roundtable for diplomats kokoontui otsikolla "RUSSIA TOMORROW" 22.11.2017

Diplomaattikokoontumisessa pohdittiin tällä kertaa Venäjän tulevaisuuden näkymiä ja niiden vaikutusta naapurimahin, Euroopan Unioniin ja laajemmin koko maailmaan. Vetovastuun jakoivat Aleksanteri-instituutti ja Tsekin suurlähetystö Helsingissä.

Russian Media Lab Seminaari “Freedom of Speech and Critical Journalism in Russia” 24.10.2017

Russian Media Lab -hankkeen kansainvälisessä seminaarissa Aleksanteri-konferenssin kynnyksellä pohdittiin sananvapautta ja journalismin asemaa Venäjällä. Hankkeella on konferenssissa myös useita paneelisessioita.

venÄJÄN turvallisuuspolitiikan mannerheim-professuuria hoitamaan YTT katri pynnÖNIEMI

Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu ovat perustaneet Venäjän turvallisuuspolitiikan yhteisprofessuurin. Professuurin ensimmäiseksi tehtävänhoitajaksi ja samalla Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan apulaisprofessoriksi on nimitetty Helsingin yliopiston rehtorin tekemällä päätöksellä YTT Katri Pynnöniemi. Lue juttu Helsingin yliopiston sivulta!

diplomaatit keskustelivat lÄnnen ja venÄjÄn suhteista 10.11.2017

Syksyn Roundtable for Diplomats -tapaamisen aiheena oli "The West's Policy towards Russia". Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Aleksanteri-instituutti ja Iso-Britannian suurlähetystö.

RussiaN MeDIA LAB -hanke KÄYNNISTYI TAMMIKUUSSA 2016

Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman Russian Media Lab: Sananvapaus ja kriittinen journalismi Venäjällä -hankkeen kick off -seminaari järjestettiin 25.1.2016. Hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisuudeksi, joka valaisee sananvapauden ja kriittisen journalismin tilaa Venäjällä sekä syventää suomalaisen median Venäjä asiantuntemusta. Lue lisää Aleksanteri News 1/2016, s.5

venÄjÄn ja lÄHI-IDÄN haastavaT SUHTEET HERÄTTIVÄT KESKUSTELUA rOUNDTABLE FOR DIPLOMATS -TAPAHTUMASSA 13.11.2015

Järjestyksesssä toisen RussiaHUB Helsinki Roundtable for Diplomats -tilaisuuden teemana oli Russian Foreign Policy Towards The Middle East – Actions and Outcomes. Monitahoisesta kysymyksestä alusti joukko suomalaisia ja kansainvälisiä Venäjän, Lähi-idän, turvallisuuspolitiikan sekä talouspolitiikan asiantuntijoita. Tilaisuus jatkoi keväällä 2015 käynnistynyttä toimintamallia, jonka tarkoituksena on tuoda Venäjään liittyvää asiantuntija- ja tutkimustietoa diplomaattikunnan käyttöön ja edistää luottamuksellista ja kaikkia hyödyttävää keskustelua tärkeistä teemoista. Tilausuuksissa noudatetaan Chatham house -sääntöä.

Roundtable for russian law kÄynnistyi: VenÄjÄn muuttunut todellisuus – miten se vaikuttaa meihin?

Roundtable for Russian Law on Venäjään erikoistuneiden juristien sekä Venäjä-asiantuntijoiden kohtaamispaikka, jossa syvennytään Venäjän oikeuden ja yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Ensimmäinen RussiaHUB Roundtable for Russian Law toteutettiin marraskuussa 2015 yhteistyössä asianajotoimisto Castrén & Snellmanin kanssa. Tilaisuuden teemana oli Venäjän muuttunut todellisuus. Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Hanna Smith pohti puheenvuorossaan onko Venäjän ja Putinin toimien ja suurien riskinottojen takana strategia, jota tulkitsemalla Venäjän toiminta näyttäytyy johdonmukaisena ja ennustettavana. Senior Adviser Jukka Hellberg Heforus Oy:sta puolestaan käsitteli Venäjän turvallisuusorganisaatioiden työskentelyä. Castrén & Snellmanin osakkaat Heidi Paalanen-Koev ja Anders Forss analysoivat oikeuden merkitystä Venäjällä sekä investointisuojan roolia.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Kimmo Nuotio avasi ensimmäisen Roundtable for Russian Law -tilaisuuden 4.11.2015.


Yegor Gaidar's Legacy: Solutions for Russia's Current Economic Crisis?

A public seminar discussing on Gaidar's insights on economic reform took place at the University Helsinki, Finland, on 6th October 2015.
A group of leading experts on economy and Russia gathered to discuss on resemblances between the economic crises of the 1990s and the one Russia experiences today. They analysed Gaidar's visions on economic reform and policy and how his ideas could contribute to the resolution of Russia's contemporary situation. The event was chaired by Mr Esko Aho, Executive Chairman (East Office). Mr Aho discussed the topic together with Finland Distinguished Professor Vladimir Gel'man (University of Helsinki and European University at St. Petersburg), Director Markku Kivinen (Aleksanteri Institute, University of Helsinki) and Senior Advisor Laura Solanko (Institute for Economies in Transition BOFIT, Bank of Finland).
The active audience of approximately 70 people included diplomats, state officials, politicians, journalists, business people as well as university professors and students. The event was organised by RussiaHUB Helsinki and Business team for Russia with the help of the Yegro Gaidar Foundation.


Esko Aho ja Vladimir Gel'man keskustelevat Yegor gaidarin kirjasta Imperiumin tuho.
Kuva: Anna-Maria Salmi


RussiaHUB Helsingin Media Lab -hankkeelle rahoitusta Helsingin Sanomain SÄÄtiÖltÄ

Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt 15.9.2015 tutkimusjohtaja Markku Kangaspuron johtamalle Media Lab: Sananvapaus ja kriittinen journalismi Venäjällä -hankkeelle 150 000 euron rahoituksen. Media Lab -hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisuudeksi, joka valaisee sananvapauden ja kriittisen journalismin tilaa Venäjällä sekä syventää suomalaisen median Venäjä-asiantuntemusta. Media Lab -hanke (2016-2018) toteutetaan osana RussiaHUB Helsinki -kokonaisuutta. Lue lisää Helsingin Sanomain Säätiön sivuilta.

 

RussiaHUB Helsinki and Pan-Eurasian Experiment (PEEX):
From CCCP to ERC - The unexpected life of a soviet scientist, dissident and intellectual

On Thursday 17 September, at 14.00-15:30
ThinkCorner, Porthania, University of Helsinki
Yliopistonkatu 3, Helsinki

Professor Sergej Zilitinkevich lived and worked through the turmoil that defined the twentieth-century Russia: siege of Leningrad, prison camps and the fall of the Soviet Union. He was able to create an extraordinary scientific career contributing to environmental physics and atmospheric sciences. In 1990, professor Zilitinkevich left the Soviet Union and continued his successful academic work in Scandinavia and Germany. Today, he works at the Finnish Meteorological Institute and the University of Helsinki and holds the ERC Proof of Consept and Academy of Finland grants.

Opening words were by Academy professor Markku Kulmala (Atmospheric Sciences, University of Helsinki) and professor, director Markku Kivinen (Aleksanteri  Institute, University of Helsinki).


Millaista oli olla huipputiedemies Neuvostoliitossa? ERC-professori, ilmastotutkija Sergej Zilitinkievich kertoi vaiherikkaasta urastaan.


Maailman suurimmassa tiedesaunassa ratkotTIIn venÄjÄn haasteita 3.9.2015

Venäjä-tiedesauna keräsi Suomenlinnan Merisotakouluun satapäisen yleisön keskustelemaan Venäjän haasteista. Päivän teemat kiinnostivat helsinkiläisiä ja jopa tilaisuuden jonotuslista oli täynnä! Talouden, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen kysymyksistä alustivat akatemiaprofessori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta, kapteeniluutnantti James Mashiri puolustusvoimista, vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista sekä East Officen toimitusjohtaja Raimo Valo. Alustusten jälkeen keskustelua jatkettiin maailman suurimman puulämmitteisen saunan lauteilla.

Tapahtuman järjesti RussiaHUB Helsinki osana Helsingin yliopiston Thinkfest-tiedefestivaalia.


Katri Pynnöniemi ja James Mashiri kertoivat sotilasdoktriinin muutoksesta
Kuva: Veikko Somerpuro


Maailman suurimmasta saunasta pääsi myös pulahtamaan Suomenlahteen.
Kuva: Veikko Somerpuro

 

GRAND CHALLENGES & NORTHERN SOCIETIES -manifesti julkaistu

Tutkijoiden manifesti sisältää askelmerkit ilmastohaasteiden ratkaisemiseen
(Tiedote medialle 17.8.2015 kello 10)

Tutkijoiden arvioiden mukaan ihmiskunnalla on noin 40 vuotta aikaa löytää ratkaisut globaaleihin
haasteisiin. Akatemiaprofessori Markku Kulmala, Aleksanteri-instituutin johtaja, professori
Markku Kivinen, tutkimuskoordinaattori Hanna Lappalainen ja Venäjän energiapolitiikan
professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta julkistivat 17.8.2015 tutkijoiden
yhteisen ohjelmajulistuksen keinoiksi ratkaista muuttuvaan ilmastoon ja luonnonvarojen
rajallisuuteen liittyvät haasteet.

Grand Challenges & Northern Societies -aloite yhdistää poikkeuksellisesti kaksi johtavaa
tutkimusalaa Suomessa: ilmastonmuutostutkimuksen ja Venäjä-tutkimuksen. Manifestia
valmistellessaan tutkijat ovat lähteneet tosiasiasta, että ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen
rajallisuuteen linkittyvät ongelmat ylittävät maantieteelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rajat, ja että arktisen alueen ilmastodynamiikka vaikuttaa ratkaisevasti ympäristön muuttumiseen. He
katsovat, että avainasema globaalien ilmastohaasteiden ratkaisemisessa on Venäjällä, joka käyttää
valtaa ja hyödyntää luonnonvaroja suuressa osassa arktisia ja boreaalisia alueita.

Ohjelmajulistus on suunnattu poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle. Tutkijat tulevat hakemaan
sille tukea tutkijayhteisöistä kansainvälisten konferenssien yhteydessä, ja globaaliverkoston
suunnitelmia viedään eteenpäin EU-tasolla, jotta ne sisällytettäisiin kansainvälisiin
ilmastoneuvotteluihin Pariisissa loppuvuodesta (COP21).

Ensimmäinen konkreettinen askel on globaalin mittausasemien verkoston perustaminen. Sitä
valmistellaan jo Pan-European Experiment (PEEX) -tiedeohjelman puitteissa.

Grand Challenges & Northern Societies -aloitteen muodostavat Aleksanteri-instituutti ja fysiikan
laitoksen ilmakehätieteiden osasto Helsingin yliopistosta, Suomen Akatemian kaksi huippuyksikköä: The Centre of Excellence in Atmospheric Science - From Molecular and Biological processes to The Global Climate ja The Finnish Centre of Excellence in Russian Studies – Choices of Russian Modernisation sekä tiedeohjelma Pan-European Experiment (PEEX) ja RussiaHUB Helsinki.

Tutustu manifestiin

Lehdistötiedote (pdf)

Uutinen Helsingin yliopiston sivuilla


GRAND CHALLENGES & NORTHERN SOCIETIES
Maanantaina 17. elokuuta 2015, kello 8.00-10.00
Helsingin yliopisto, Runeberg-sali, Fabianinkatu 33

Tilaisuudessa keskustelua johdattelee kansanedustaja Pekka Haavisto.

Tilaisuuden ohjelma:
8.00–8.30 Kahvitarjoilu
8.30–9.15 Paneelikeskustelu: 40 vuotta jäljellä – mitä tulisi tehdä? Tutkijoiden arvioiden mukaan
ihmiskunnalla on noin 40 vuotta aikaa löytää ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Akatemiaprofessori Markku Kulmala, Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen, tutkimuskoordinaattori Hanna Lappalainen ja Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kertovat, mitä tulisi tehdä ja mitä voimien yhdistämisellä saadaan aikaan.
9.15–9.45 Keskustelua ja kommentteja

 

Suomen ja VenÄjÄn suhde kiinnostaa diplomaatteja

Suurlähettiläät ja muut diplomaattikunnan edustajat yli kahdestakymmenestä maasta kokoontuivat 26.5. RussiaHUB Helsingin järjestämään keskustelutilaisuuteen kuulemaan, miltä Suomen ja Venäjän suhteet ja niiden kehitys näyttävät vasta käytyjen vaalien jälkeen. Vaikeaa kysymystä ruotimaan oli kutsuttu myös suomalaisia ulkopolitiikan asiantuntijoita. Tilaisuus oli ensimmäinen RussiaHUB Helsinki Roundtable for Diplomats -sarjassa, jonka tarkoitus on tuoda Venäjään liittyvää asiantuntija- ja tutkimustietoa diplomaattikunnan käyttöön ja edistää luottamuksellista ja kaikkia hyödyttävää keskustelua tärkeistä teemoista.

 

Maailman viitatuin geotieteiden tutkija Markku Kulmala mukaan RussiaHUB Helsinkiin

RussiaHUB Helsingin, Aleksanteri-instituutin, kahden Suomen Akatemian huippuyksikön ja Pan-European Experiment -hankkeen poikkitieteellisen yhteistyön tavoiteena on yhdistää ilmastonmuutostutkimus ja Venäjä-tutkimus ainutlaatuisella tavalla. Hanke analysoi ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden linkityksiä sekä pyrkii ratkaisemaan globaaleja haasteita.
Yhteistyö julkistetaan kutsutilaisuudessa 17.elokuuta Helsingin yliopistossa.
Lue lisää Aleksanteri news 2/2015 (s.5)

 

23.3.2015 RUSSIAHUB HELSINGIN KEHITTÄMISPÄIVÄ vei yhteistyÖtÄ eteenpÄin

RussiaHUB Helsingin jäsenorganisaatioiden edustajat kokoontuivat Minerva-torille maanantaina 23.3. kehittämään RussiaHUB Helsingin konseptia. Tilaisuuden avasi Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, joka korosti yhteistyön merkitystä suomalaisen Venäjä-osaamisen painoarvon ja tunnettuuden vahvistamisessa. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti RussiaHUB Helsingin tarjoamista mahdollisuuksista, jäsenorganisaatioiden roolista, tavoitteista ja tiedonkulun merkityksestä.

RussiaHUB Helsingin kehittämispäivän osallistujat toivoivat RussiaHUB Helsingin tuovan synergiaetuja, mutta välttävän päällekkäisyyksiä muiden toimijoiden kanssa.

26.2.2015 Asiantuntijat arvioivat Ukrainan tilanteen kehitystÄ: epÄvarmuus jatkuu

Torstaina 26.2. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetty Ukrainan tilannetta ruotiva lehdistötilaisuus houkutti paikalle runsaan joukon toimittajia. Tutkijoiden jakama käsitys Ukrainan taistelujen jatkosta oli, että että epävarma tilanne Itä-Ukrainassa tulee jatkumaan, eikä länsimailla juuri nyt ole reseptiä sen ratkaisemiseksi.

Asiantuntijoina kuultiin tutkijoita RussiaHUB Helsingin verkostosta. Iikka Korhonen (Suomen Pankki), Mark Teramae (Aleksanteri-instituutti), Tommi Lappalainen (Maanpuolustuskorkeakoulu), Sinikukka Saari (Ulkopoliittinen instituutti) ja Markku Kivinen (Aleksanteri-instituutti) vastasivat tiiviiden alkupuheenvuorojen jälkeen median kysymyksiin. Tilaisuutta saattoi seurata Ilta-Sanomien ISTV:n suorana lähetyksenä.

Koosteen keskusteluista voi katsoa MTV3:n Ruutu-palvelun kautta tai Ilta-Sanomien ISTV-tallenteena.

Tutkijat ovat myös jatkossa käytettävissä kommentoimaan Ukrainan tapahtumia. Ota yhteyttä!

Majuri Tommi Lappalainen Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta ei pitänyt lännen aseapua ratkaisuna kriisiin. (Kuva: Linda Tammisto/HY)

 

12.12.2014 Professori Gel’man: Helsinki on sijainniltaan ihanteellinen paikka VenÄjÄ-keskukselle

Ukrainan kriisi ei ole syy RussiaHUB Helsingin perustamiselle, mutta se osoittaa tutkimuksen tärkeyden, sanoo Vladimir Gel’man, Aleksanteri-instituutissa työskentelevä FiDiPro-tutkijaprofessori Yliopisto-lehden haastattelussa.

 

21.11.2014 RussiaHUB Helsingin avajaisviikko oli yleisÖmenestys

RussiaHUB Helsinki käynnisti toimintansa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 17.-21.11.2014. Huippututkijoiden ja -asiantuntijoiden puheenvuorot Venäjän taloudesta, modernisaatiosta ja sananvapaudesta vetivät Tiedekulman täyteen päivä toisensa jälkeen. Mukana keskustelemassa olivat mm. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Kai Mykkänen, alivaltiosihteeri Matti Anttonen, toimittaja Maria Pettersson sekä tutkijoita RussiaHUB Helsingin verkostosta. RussiaHUB Helsingin tapahtumat jatkuvat vuonna 2015.

Kansleri Thomas Wilhelmsson avasi Venäjän oikeus -teemaisen aamiaistilaisuuden yhdessä Professori Pia Letto-Vanamon kanssa keskiviikkona 19.11.2014. (Kuva: Niina Into)