Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Opas hoivamaatilatoiminnasta on ilmestynyt

Tehostekuva

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan (pdf) on tiivis ja   yleistajuinen opaskirjanen ns. hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille tai sitä käynnisteleville maatiloille. Se antaa  käytännönlähtöistä opastusta etenkin niille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalan toiminnasta ja niiden toimijaverkostoista. Opaskirjanen sisältää runsaasti kuvamateriaalia, linkit Etelä-Savon hoivafarmi -hankkeessa tuotettuihin tiiviisiin opasvideoihin (YouTube, myös alla) sekä moniin tarpeellisiin lisätiedon lähteisiin. Pääkohderyhmänä ovat maatilat, mutta samalla opas antaa ideoita myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille maatilojen kanssa harjoitettavan yhteistyön mahdollisuuksista ja lisäarvosta.

Oppaan sisältö perustuu keskeisesti kokemustietoon ja esille tulleeseen perustiedon tarpeeseen, joka on kertynyt Etelä-Savon Hoivafarmi -hankkeen kehittämis- ja tutkimustoiminnassa yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden maatilayritysten ja sidosryhmien kanssa. Hankkeessa olivat mukana Juvan kunnan vanhustenpalvelut, kuntoutuskoti Kotilo Savonlinnasta ja Vaalijalan Savoset-monipalveluyksikkö Mikkelistä sekä yhdeksän eteläsavolaista maa-/hevostilaa ja maaseutuympäristössä toimivaa hoiva-alan yritystä. Oppaassa myös esitellään näillä maatiloilla tarjolla olevia hoivapalveluita, esimerkiksi työpainotteista päivätoimintaa, asumispalvelua, farmivuokrausta ja perhehoitoa.

Yksi oppaan kirjoittajista ja toinen toimittaja on projektipäällikkö Päivi Pylkkänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Hänen mukaansa hoivamaatilatoiminnasta hyötyvät toimintaan osallistuvan asiakkaan lisäksi maatila, palvelun järjestäjä sekä koko aluetalous.

- Hoivamaatilat voivat toimia erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen piirissä ja tällä alueella on tilaa tulevaisuudessa myös kokonaan uusien palvelumallien ja yhteistyömuotojen kehittämiseen, Pylkkänen toteaa.

Opas ja muut hoivafarmi-aineistot on tuotettu osana Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhdessä toteuttamaa Hoivafarmi-hanketta vuosina 2015–2016 ja sen toimittamisesta ovat vastanneet Päivi Pylkkänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja Teija Skyttä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Linkki oppaaseen: Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan: Päivi Pylkkänen, Teija Skyttä (toim.) 

Linkki hankkeessa tuotettuun videoon (1), joka esittelee hoivamaatilatoiminnan hyötyjä asiakkaan, maatilan ja palvelun ostajan näkökulmista (YouTube,kesto 9:06 min): Hoivafarmilla tavataan! 

Linkki hankkeessa tuotettuun videoon (2), joka kuvaa hoivamaatilatoiminnan sisältöä Lenjuksen tilalla sekä sen merkitystä eri osapuolten silmin (YouTube,kesto 5:02 min): Juhon päivä hoivafarmilla.

Kuuntele myös Päivi Pylkkäsen haastattelu Iskelmä Mikkelissä 22.3.2017: (C) Mika Kuha - AITO RADIOT 2017

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä hankkeessa mukana olleet tahot.

Lisätietoja:
Päivi Pylkkänen, projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
paivi.pylkkanen@helsinki.fi
puh. 044 336 6919

Seija Nissinen, lehtori, (sosiaalityö)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
seija.nissinen@xamk.fi
puh. 050 3607559

15.3.2017