Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Harjoittelija Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin

Tehostekuva

Ruralia-instituuttiin rekrytoidaan harjoittelija vuonna 2017 Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin.

Erätalous asettuu Sitran biotalouden visioon uutena, innovatiivisena ja ennakkoluulottomana biotalouden lähiratkaisuna, jossa paikallisuus ja kansainvälisyys on mahdollista valjastaa kestävien liiketoimintamallien rakentamiseen ja vahvistamiseen.

Hankkeen tavoitteena on tukea erätalouden liiketoiminnan vahvistumista ja tulevaisuuden toimintamallien rakentamista metsästyksen, vapaa-ajankalastuksen ja suurpetojen kuvaustoiminnan osalta. Hankkeessa tutkitaan erätalouden liiketoiminnan tunnuslukuja, erätalouden eri toimialojen palveluiden ja tuotteiden arvoketjuja niin tuottajan kuin kuluttajankin näkökulmasta, sekä erätalouden kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua erätalouden liiketoiminnan taloudellisten tunnuslukujen keräämiseen ja analysointiin. Harjoittelija keskittyy lähinnä suurpetokuvausyritysten liiketoiminnan arvoketjuanalyysiin, joten työ sisältää kirjallisuushakujen lisäksi yrittäjien haastatteluita.

Työ edellyttää jonkun verran matkustamista. Kesto 2-3 kk, työkuukausien sijoittuminen kesän
ja syksyn mittaan on joustavaa. Palkka 1500 euroa/kk. Sijoituspaikkana on Seinäjoki, etätyö
on joissain määrin mahdollista.

Haussa etusijalla ovat opinnoissaan maisterivaiheessa olevat hakijat, joilla on mahdollisuus valmistella pro gradu -tutkielma käsiteltävästä aiheesta.

Hakemus toimitetaan viimeistään 12.4.2017 sähköpostitse osoitteeseen:
mari.pohja-mykra@helsinki.fi

Lisätietoja: mari.pohja-mykra@helsinki.fi

27.3.2017