Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Aluejohtokunnat – siirtymäkauden ilmiö vai huomisen lähidemokratiaa?

Tehostekuva

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on käynnistynyt työ, jossa tuotetaan tietoa lähidemokratiasta sekä edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista Etelä-Savon maaseutualueilla. Selvitystyössä dokumentoidaan aluejohtokuntien toimintaa vuosina 2013–2017. Mikkelissä toimi tarkastelujaksolla neljä aluejohtokuntaa: Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Savonlinnassa aluejohtokuntia toimi vastaavasti kolme: Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla. Muulla Etelä-Savossa aluejohtokuntia ei ole ollut käytössä.

Aluevaikuttaminen puhuttaa kautta maan
Kuntaliitosten myötä kuntien koko kasvaa, minkä seurauksena demokraattinen päätöksenteko ja -tekijät karkaavat yhä kauemmas. Aluejohtokuntia ja muita alueellisia toimielimiä on otettu käyttöön osassa kaupunkeja ja kuntia etenkin sellaisilla alueilla, missä on tehty useita kuntia käsittäneitä kuntaliitoksia. Aikaisemmin itsenäisistä kunnista on tullut keskuskaupungista katsoen reunakaupunginosia. Näillä alueilla kohdataan erityisiä haasteita niin alueiden elinvoimaisuuden kuin alueiden välisen tasa-arvonkin kannalta. Tunne, että ei voi vaikuttaa asuinalueensa kehitykseen, voi passivoida ihmisiä. Myös asukkaiden alueidentiteetti joutuu usein koetukselle.

Alueellisten toimielinten tehtäviä ovat tyypillisesti esim. edunvalvonta, avustustoiminta ja omaehtoinen kehittämistoiminta. Tutkimusta Etelä-Savon aluejohtokunnista ei ole aikaisemmin tehty, minkä vuoksi. Aluejohtokunnat maaseutualueiden osallistumiskäytäntönä -hankkeen tavoitteena on aluejohtokuntien toiminnasta saatavissa olevan dokumentti- ja kokemustiedon kokoaminen ja vertailu. Aineistona käytetään asiakirjoja sekä aluejohtokuntatoimijoiden haastatteluja. Tulosten tarkoitus on palvella vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä maakunnan maaseutualueilla, kun nykyisten toimintamallien opit ja ongelmakohdat on analysoitu.

- Jo nyt on tiedossa, että joidenkin näkemysten mukaan alueelliset toimielimet kuuluvat lähinnä kuntaliitosten jälkeiseen siirtymäaikaan, kun taas toiset katsovat, että aluejohtokuntien varaan voisi rakentaa pysyvämmän lähidemokratian toimintamallin, kertoo projektipäällikkö Päivi Pylkkänen Ruralia-instituutista.

Osa Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaa
Hanke toteuttaa Etelä-Savon maaseutuseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta parantaa maaseutualueiden asukasosallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä asianomaisten aluejohtokuntien, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan maaseuturahasto ja se kestää 28.2.2018 saakka.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Päivi Pylkkänen
P. 044 336 6919
paivi.pylkkanen@helsinki.fi

24.5.2017