Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Yhteisetu-osuuskunta kokoaa eri jäsenryhmät paikalliskehityksen parhaaksi

Tehostekuva

Cooperativa Viverin myymälä Espanjassa.

Yhteisetu -osuuskunta (engl. multi-stakeholder) on Suomessa toistaiseksi vähän hyödynnetty malli, jossa samassa osuuskunnassa toimii useita eri jäsenryhmiä, kuten yrityksiä, kuluttajia ja työntekijöitä. Yhteisetu-osuuskunnat voivat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa vahvistamassa taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan menettäneiden maaseutualueiden elinvoimaa kokoamalla erilaisten jäsenryhmien resursseja ja intressejä yhteistoiminnaksi. Samalla niiden avulla voidaan organisoida kumppanuuksia, joissa kunnat ovat mukana yhtenä osapuolena. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa, jonka päämääränä oli löytää taloudellisen toiminnan uudistumista ja palvelujen saavutettavuutta lisääviä ratkaisuja maaseudulle.

Yhteiskunta on parhaillaan keskellä monia muutoksia, jotka heijastuvat suoraan paikallisiin kehitysnäkymiin. Palvelujen merkitys on kasvanut johtuen paitsi väestön ikääntymisestä, myös palvelujen käyttötottumusten muuttumisesta. Maaseutualueilla palvelutarve ja palvelujen tarjonta eivät aina kohtaa tavalla, joka mahdollistaisi turvallisen ja hyvän arjen asukkailleen. Samalla on syntynyt uutta palvelukysyntää, jonka seurauksena esimerkiksi vapaa-ajan asukkaiden merkitys mökkeilyalueiden paikallistalouksissa on kasvanut. Mikäli vapaa-ajan asukas asuu vakituisesti toisessa kunnassa, heikentää se kuitenkin hänen mahdollisuuksiaan toimia mökkialueellaan.

- Mökkeilyalueilla on perusteltua lisätä vapaa-ajan asukasjäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa osuuskuntien toimintaan. Yhteisetu-osuuskunta voi toimia foorumina, joka yhdistää vapaa-ajan asukkaiden intressejä ja resursseja mökkeilyalueensa parhaaksi, sanoo kehittämispäällikkö Manu Rantanen Ruralia-instituutista.

- On tärkeää lisätä työllistymismahdollisuuksia haja-asutusalueilla, jotta ne säilyisivät elinvoimaisina. Usein kuitenkin ainoa tapa työllistää itsensä on ryhtyä yksityisyrittäjäksi, mikä taas ei sovellu kaikille. Työskentely osuuskunnassa voi sen sijaan tarjota turvallisemman polun työllistymiseen ja yrittäjyyteen, painottaa projektipäällikkö Tytti Klén.

Tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia toimijakohtaisia ja yhteisiä intressejä, toteutustapoja, toimivia käytäntöjä ja haasteita löytyy yhteisetu-osuuskunnista ja kuinka ne ovat ratkaisseet maaseutukehityksen ongelmia. Keskityttiin aloihin, joilla on odotettavissa kysynnän kasvua maaseutuolosuhteissa. Tutkimuksessa analysoitiin kaksi espanjalaista ja kaksi kotimaista yhteisetu-osuuskuntaa, joissa on hyödynnetty paikallista osaamista, tartuttu uusiin mahdollisuuksiin sekä ratkottu haja-asutusalueiden erityisongelmia.

Yhteisetu – Yhteistyöllä parempaan palvelujen saavutettavuuteen -hanke toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja sen tulokset on julkaistu Ruralia-instituutin Raportteja -sarjassa:
Manu Rantanen, Tytti Klén ja Hagen Henrÿ (toim.): Yhteisetu-osuuskunta – Joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle Raportteja 159. 53 s. 2016.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Manu Rantanen
manu.rantanen@helsinki.fi
p. 044 525 5890

projektipäällikkö Tytti Klén
tytti.klen@helsinki.fi
p. 050 576 2881

11.3.2016