Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Ruralia tutkii työelämän tasa-arvoa

Tehostekuva

  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana Suomen Akatemian uudessa strategisen tutkimuksen rahoitusohjelman hankkeessa, jossa tarkastellaan suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja. Helsingin yliopiston johtama monitieteinen tutkimusryhmä pyrkii selvittämään esimerkiksi iän, sukupuolen ja etnisyyden roolia työelämässä.

Ruralia-instituutti vastaa hankkeessa alueellisen näkökulman vahvistamisesta tarkastelemalla, miten maaseutu-kaupunki -ulottuvuus heijastuu työelämän eriarvoistaviin mekanismeihin. Ruralian tutkijat selvittävät erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä pk-yrityksiin maaseudulla. Tutkimuskohteeksi valitaan yrityksiä myös pohjalaismaakunnista.
  
Teoreettisten avausten lisäksi hanke pyrkii tarjoamaan uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa. Ruralia-instituutista hankkeessa toimivat professori Sami Kurki, vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki ja tohtorikoulutettava Timo Suutari.

Hanke esillä eduskunnassa

Hanke oli esillä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämässä seminaarissa 10. helmikuuta.  Maahanmuuttokysymykset herättivät tilaisuudessa vilkasta keskustelua.
Hankkeen oma talviseminaari järjestettiin Seinäjoella 19.-20. tammikuuta. Seminaari keskittyi sidosryhmäjohtamiseen, erityisesti siihen, miten hankkeessa saatu tutkimustieto palvelee työelämän tasa-arvokysymysten parissa toimivia sidosryhmiä.

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa –nimistä miljoonaluokan hanketta koordinoi Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Marjut Jyrkinen. Muut tutkimuskonsortion suomalaiset partnerit ovat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Svenska Handelshögskolan.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin, joihin jätettiin 130 hakemusta. Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodolla rahoitetaan pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta. Tutkimushankkeet liittyvät teknologiamurrokseen ja muuttuviin instituutioihin, ilmastoneutraaliin ja resurssiniukkaan Suomeen sekä tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Niiden rahoittamiseen käytetään reilut 52 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Lisätietoa hankkeesta löytää tuoreilta nettisivuilta osoitteessa http://www.weallfinland.fi/Lisätiedot:

Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki
merja.lahdesmaki@helsinki.fi17.02.2016