Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Tehostekuva
Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille. Tieto välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tieto laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi.

Materiaaliin pohjalta kehitetään verkkopohjainen testausjärjestelmä, jonka avulla työntekijät ja tilalliset voivat todentaa osaamisensa tason. Tavoitteena on kehittää tilallisille väline työhön perehdyttämisen tueksi ja työntekijöille mahdollisuus itseopiskeluun. Hankkeessa järjestetään myös kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä demopäiviä, joissa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön harjoitteluun.

Hankkeen toimenpideosiot lyhyesti kuvattuna ovat seuraavat:

Toimenpideosio 1: Verkot vesille – Selvitys tietotarpeista
Alan keskeisten toimijoiden näkemys tietotarpeista ja tiedotusideoista. Haastatellaan maitotilallisia ja heidän työntekijöitään sekä toteutetaan kysely internetissä.

Toimenpideosio 2: Ideat kasvamaan - Ideatyöpaja
Tietoiskuvideoiden ja muun tiedotusmateriaalin teemojen ja toteutustapojen innovatiivinen ideointi alan toimijoiden kesken ohjatussa työpajassa.

Toimenpideosio 3: Verkkotyökalut – Tietoiskuvideot, osaamistasotesti ja tiedotusmateriaali
Tietoiskuvideoiden, kirjallisen tiedotusmateriaalin sekä osaamistasotestin suunnittelu ja toteutus. Hyödynnetään mm. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin internet-sivuja sekä Youtube-kanavaa ja Eläinten terveys ETT ry:n internetsivuja. Tiedotusmateriaali on julkisesti kaikkien saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Toimenpideosio 4: Kohtaaminen – Seminaarit
Hankkeessa toteutetaan 8 seminaarista koostuva seminaarikiertue rahoittavien ELY-keskusten toiminta-alueilla. Seminaareissa tarjotaan tulkkauspalvelua. Seminaarit mahdollisesti videoidaan. Seminaareissa alan asiantuntijat puhuvat ajankohtaisista asioista ja toivotuista aiheista.

Toimenpideosio 5: Käytännön konkretiaa – Demopäivät esimerkkinavetoissa
Toteutetaan 3 demopäivää jokaisen rahoittavan ELY-keskuksen alueella, paitsi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 4 (2 suomen- ja venäjänkielistä sekä mahdollisesti 2 ruotsinkielistä). Demopäivät toteutetaan paikallisissa esimerkkinavetoissa tai ammattioppilaitosten opetusnavetoissa. Käytännön esimerkkejä ja vertaisoppimista.

Toimenpideosio 6: Tieto framille - Tiedotus
Tiedotus hankkeen toiminnasta, tuloksista ja tapahtumista. Tiedotusvälineinä mm. sähköpostit, internet-sivut, julkaisut, printtimedia, blogit ja some-kanavat. Yhteistyökumppaneina mm. meijerit ja muut neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Toimenpideosio 7: hallinnointi
Hankkeen hallinnointi ja talous.

Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu.

Lisätietoja:
Hannele Suvanto
hannele.suvanto@helsinki.fi, puh.050 3149645


MARRASKUUN 2017 SEMINAARIT JA DEMOPÄIVÄT

Ilmoittauminen
suomeksi, på svenska, in English

Työtavoillaseminaari
suomeksi
ruotsi
på svenska
englanti
in English

 

21.8.2017