Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Luonnontuotealaa pönkitetään eteenpäin alan tilaisuuksissa

Tehostekuva

Luonnontuotealan kehittymistä osana biotalouden kasvua edistetään valtakunnallisessa luonnontuotealan koordinaatiohankkeessa. Hanke tekee yhteistyötä luonnontuotealaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille.

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) nimeä kantava hanke tarjoaa tukeaan alueellisesti tehtävään luonnontuotealan kehittämiseen. LUMOA jakaa hanketoteuttajille tietoa ja hyviä käytänteitä sekä auttaa löytämään tarvittavia yhteistyökumppaneita. Hanke myös kokoaa ja kehittää ratkaisuja alan yhteisiin ongelmakohtiin.

LUMOA:n puitteissa järjestetään useita luonnontuotealan info- ja keskustelutilaisuuksia kuluvan talven ja kevään aikana. Tilaisuuksista löytyy lisätietoa osoitteesta
http://www.luontoyrittaja.fi/ajankohtaista/lumoa -hanke/  Tapahtumat järjestää valtakunnallinen luonnontuotealan koordinaatiohanke (LUMOA) yhteistyössä alueen toimijoitten kanssa.


Tuotteen ketju kuntoon

Luonnontuotealalla pitkään toimineen Ruralia-instituutin projektipäällikön Juha Rutasen mukaan markkinoille pitäisi saada laadukkaita luonnontuotepohjaisia tavaramerkkejä, jotka rakentuvat muun muassa puhtauden, vastuullisuuden ja korkean osaamisen varaan.

- Markkinavetoinen, kustannustehokas ja kestävä raaka-ainetuotanto on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä. Pitää löytyä kattava ketju alkutuottajista jatkojalostajiin ja markkinointiin, Rutanen sanoo.

Luonnontuotealan kehittämistyön painoaloiksi on nostettu muun muassa innovatiivinen ja jalostusarvoa lisäävä tuotekehitys sekä lisäarvon tuottaminen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin. Raaka-aineiden jalostusta tuotteiksi tai välituotteiksi tulisi Suomessa lisätä.

- Pitää pyrkiä korkean jalostusasteen tuotteisiin ja uusiin avauksiin. Esimerkiksi terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvän tutkimuksen sekä luonnontuotteiden monipuolisten vaikuttavien yhdisteiden osalta Suomessa on hyvä perusta tuotekehitykseen, Rutanen toteaa.

Luonnontuotealan koordinaatiohanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Luonnonvarakeskus ja Suomen 4H-liitto ry.


Lisätiedot:

Juha Rutanen
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
puh. 040 5737 568
juha.rutanen@helsinki.fi

 


23.02.2016