Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan Järviseudun alueella  

Tehostekuva

  Yksilöllisistä kotiseutukäsityksistä voidaan tunnistaa yhdistäviä piirteitä. Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista ja syvärakenteista.

Pohjalainen kotiseutu -hankkeen tavoitteena on virittää asukkaiden kiinnostusta kotiseututyötä kohtaan. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää hyväksi alueen kehittämisessä sekä yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa.

– Aluetta kehitettäessä on tärkeää nähdä historia ja kulttuuriperintö sekä arvona että voimavarana, toteaa tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. 


Uusilla välineillä
houkutellaan kotiseututyöhön 

Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan muun muassa internet-kyselyllä, jossa vastaajat voivat merkitä heille tärkeitä kotiseudun kohteita suoraan verkossa olevalle kartalle. Alueen asukkaista tehdään otanta ja heille lähetetään linkki kyselyyn. 

– Näin kerättyjä kuvauksia kotiseudun kohteista täydennetään eri puolilla aluetta järjestettävissä työpajoissa, kertoo projektipäällikkö Timo Suutari Ruralia-instituutista.

Pohjalainen kotiseutu -hanke toteutetaan alueen kotiseutuyhdistysten ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä. Hankkeen päärahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja rahoituksen ovat myöntäneet kehittämisyhdistys Aisapari sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityisen rahoitusosuuden on koonnut Lappajärvi-Seura alueen kaikkien kotiseutuyhdistysten puolesta.  

Hanke muodostaa yhdessä sisarhankkeidensa kanssa ketjun Etelä-Pohjanmaan eri alueilla toteutettavia kotiseutusuunnitelmia. Ruralia-instituutti on toteuttanut vuosien 2012–2013 aikana kotiseutusuunnitelmat Nurmossa ja Kuortaneella, ja näistä laadittuihin raportteihin voi tutustua Ruralia-instituutin verkkosivuilla osoitteessa http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/julkaisut.htm.

Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen ja kokemuksiin perustuva käsitys kotiseudustaan. Nämä kokemukset liittyvät tapahtumiin ja paikkoihin, joilla on yksilölle erityinen merkitys. Kotiseudun ei tarvitse olla synnyinpaikka tai nykyinen asuinpaikka, vaikka ne ovatkin monille kotiseudun kiinnekohtia.

 

Lisätiedot:
Timo Suutari
050-415 1161
timo.m.suutari@helsinki.fi

 29.03.2016