Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Hyvinvointialastako palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle?

Tehostekuva

Maatilaa ja maaseutuympäristöä voi hyödyntää hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen toteutusympäristöinä. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa selvitetään tänä keväänä maatilojen kiinnostusta hoivamaatalouden toimintamuotoja kohtaan maatalouden sivu- tai liitännäiselinkeinona.

Asiaa selvitetään kyselyllä, joka lähetetään Etelä-Savossa noin 1800 maatilalle. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä, johon kutsun saavat kaikki maatilat, joilta löytyi maaseutuviraston rekisteristä sähköpostiosoite.

Hoivamaatalouden palvelumuotoja voivat olla esimerkiksi vanhusten päivätoiminta, mielenterveyskuntoutujan työtoiminta tai lasten tukiperheenä toimiminen. Laadukas hoivamaatalous voi olla maatiloille soveltuva, kasvava palveluala. Hoivamaatalous sijoittuukin hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen sekä maatalouden risteyskohtaan. Alasta käytetään kansainvälisessä keskustelussa termejä green care, social farming tai care farming.

– Ollakseen hoivamaataloutta ajatuksena on, että maatilan yhteydessä tuotettavaan sosiaalipalveluun sisällytetään jokin tietoinen ja tavoitteellinen maatilaa, sen lähiympäristöä tai eläinkantaa hyödyntävä osuus. Kysymyksessä voi olla varsin pienimuotoinenkin tilan toiminnalliseen arkeen osallistuminen, kuvailee projektipäällikkö Päivi Pylkkänen Ruralia-instituutista.

Maatila- ja luontoavusteisella toiminnalla on todettu olevan asiakkaisiin monia suotuisia hyvinvointivaikutuksia.  Hoivamaatalouden mahdollisuuksia kannattaa selvittää, koska maatiloilla painitaan samaan aikaan vakavien kannattavuusongelmien kanssa.

– Maatilatalouden täydentäminen hyvinvointialan palvelutoiminnalla vahvistaisi myös maaseudun elinvoimaisuutta,  Päivi Pylkkänen pohtii.

Etelä-Savossa ollaan aktiivisesti kehittämässä hoivamaatalouden käytännön toteutusmalleja asiasta kiinnostuneiden pilottitilojen kanssa. Samalla tuotetaan uutta tietoa maatiloilla toteutettavien hoivapalvelujen vaikutuksista niin asiakkaiden kuin ympäröivän maaseudun kannalta.

Tutkimus hoivamaatalouden mahdollisuuksista maatalouden sivu- ja liitännäiselinkeinona tehdään Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman Hoivafarmi-hankkeen osana. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanke jatkuu 31.10.2016 asti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Päivi Pylkkänen
Ruralia-instituutti
paivi.pylkkanen@helsinki.fi
p. 044 3366 919

projektipäällikkö Teija Skyttä
Mikkelin ammattikorkeakoulu
teija.skytta@mamk.fi
p. 050 5688 897  

 

1.4.2016