Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien luomuyhteistyö etenee

Tehostekuva

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien välille kehitetään uutta väylää eteläsavolaisille luomualan yrityksille ja -koulutusorganisaatioille löytää liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa. Esiselvityksessä on kartoitettu, miten Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevien luomututkimus-, luomutuotanto- ja -liiketoimintaosaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä.

Asiantuntijavaihto on käynnistymässä jo tänä keväänä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Henanin yliopiston kesken. Suomeen saapuvan vierailijaprofessorin kanssa keskustellaan mahdollisuuksista yhteistutkimukseen muun muassa luomuelintarvikkeiden ja luonnontuotteiden terveysvaikutuksista.

Yhteistyötä pyritään laajentamaan myös Etelä-Savon sekä Henanin keskiasteen ja kansanopistotason koulutusorganisaatioihin. Pyrkimyksenä on myös, että alueellinen keskustelu yhteistyöstä Henanin kanssa vahvistuu Etelä-Savossa.

Lyhyellä tähtäimellä Etelä-Savon ja Henanin maakunnan välillä luomualan yhteistyön hyvänä toimintatapana voidaan pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä eri muodoissaan. Asiantuntijavaihto, opiskelijaliikkuvuus ja mahdolliset opiskelijoiden projektityöt vahvistavat edellytyksiä yhteistyöhön myös pitkällä tähtäimellä, koska ne mahdollistavat syvällisemmän perehtymisen alueiden toimintaympäristöihin ja kieleen. Kehittämishankkeet sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyö puolestaan tarjoavat hyvät puitteet yhteisille tutkimus- ja kehitysteemoille sekä alueiden yritystoiminnankin edistämiseen.

Pitemmän aikavälin tavoitteena on eteläsavolaisten luomuelintarvikkeiden viennin edistäminen Kiinaan. Lähtökohtana toimii Etelä-Savon ja Henanin alueiden, aluehallintojen ja kaupunkien viranomaisyhteistyö ja sen vahvistaminen sekä edellä mainittu korkeakoulusektorin yhteistyö. Samalla kehitetään pk-yritysten yhteistyömalleja, liittyen esimerkiksi alkavien ja kokeneempien yritysten verkostoitumiseen, tuotekehitykseen ja kumppanien hakuun. Tässä hyödynnetään muun muassa hankkeita, yrittäjävaihtoa, hautomoyhteistyötä ja seminaareja.

Tarkoituksena on mahdollistaa asteittain suomalaisten luomualan yrittäjien liiketoimintakokeilut kiinalaisten osapuolten kanssa. Samalla seurataan vientimahdollisuuksien kehittymistä, sillä nykyisellään luomun sertifiointi Kiinan markkinoille on kallista – ja se rajoittaa luomun vientiä Kiinaan merkittävästi.

Etelä-Savo – Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen -esiselvityshankkeen toteuttivat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Selvitystä osarahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Mikkelin yliopistokeskus.

Selvitys:
Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet
Sinikka Mynttinen/Aalto-yliopisto Pienyrityskeskus, Ritva Mynttinen/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2016.

Lisätietoa:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus:
Sinikka Mynttinen, sinikka.mynttinen@aalto.fi
Natalia Narits, natalia.narits@aalto.fi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti:
Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen@helsinki.fi

7.3.2016