Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Tutkimustietoa voidaan soveltaa paremmin ammatillisten oppilaitosten avulla 

Tehostekuva

Tutkimustieto välittyy heikosti käytäntöön. Usein tutkijan rooli päättyy tulosten julkaisemiseen tieteellisellä foorumilla, jota käytännön toimijat eivät liiemmin seuraa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa hankkeessa etsittiin välittäjätahoja, joiden kautta tulokset löytävät tiensä paremmin ruohonjuuritasolle: Yksi potentiaalinen taho on ammatillinen koulutus. 

Ammatilliset oppilaitokset pystyvät ymmärtämään tutkimustiedon merkityksen sekä siirtämään sitä käytäntöön opiskelijoille tai suoraan yrityksille. Erityisesti maaseutualueilla ammattioppilaitosten rooli on muuttunut puhtaasta koulutusorganisaatiosta yhä vahvemmin aluekehittäjän suuntaan.

- Tämä muutos on asettanut oppilaitokset uuteen asemaan.  Niiltä vaaditaan yhä enemmän yhteistyöverkostoja sekä mielekkäitä yhteistyömalleja tutkimuksen että yrityselämän suuntaan, sanoo projektipäällikkö Anne Matilainen Ruralia-instituutista.

Kansainvälisessä Connect-VET -hankkeessa pyrittiin kehittämään yhteistyöverkostoja sekä lisäämään pitkäjänteistä yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, pien- ja mikroyrittäjien sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen välillä.  Olemassa olevia hyviä yhteistyömalleja koottiin yhteen sekä täydennettiin aikaisemman kehittämistoiminnan tuotoksilla. Valittuja malleja pilotoitiin viidessä eri maassa.

Uusi markkinointitapa luonnontuotteille
animaation avulla

Suomessa hankkeen pilotti keskittyi pohtimaan uutta markkinointinäkökulmaa usein perinteiseksi mielletyille luonnontuotteille. Yhteistyössä tutkimuksen ja oppilaitosten kanssa Arctic Warriors -niminen yritys kehitti animaatiohahmoihin perustuvaa luonnontuotebrändiä Aasian markkinoille.

Tutkimuksen kautta saatiin tarvittava tieto tuotteen terveysväitteiden tueksi ja oppilaitokset toivat mukaan animaatio-osaamista.

 - Yritykset voisivat hyötyä paljonkin erilaisista yhteistyökuvioista oppilaitosten ja tutkimuksen suuntaan. Näitä mahdollisuuksia ei vaan tunneta yrityskentässä. Olisikin syytä lisätä keskustelua ja tiedottamista näistä mahdollisuuksista, sanoo Katja Misikangas hankkeessa mukana olleesta Arctic Warriorssista.


Kokemukset koottu
verkkosivuille


Connect-VET hankkeessa kootut yhteistyökäytänteet ja piloteista saadut kokemukset on koottu verkkosivuille vapaasti saatavilla olevaksi ”multimediatyökalupakiksi” (www.connect-vet.eu), jonka tarkoituksena on edistää yhteistyökäytänteiden ja aloitteiden syntymistä.

 - Työkalupakin tarkoituksena on rohkaista ammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen toimijoita tarkastelemaan kriittisemmin omia yhteistyökuvioitaan sekä kokeilemaan uusia käytäntöjä.
Tavoitteena on tarjota hyviä esimerkkejä ja käytännön ratkaisuja yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen, Anne Matilainen toteaa. 

Hankkeessa oli mukana 13 partneria seitsemästä eri maasta (FIN, EE, EE, ES, IT, NO, UK, BE), jotka edustivat tutkimusta, ammatillista koulutusta ja pienyrittäjiä. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja se sai rahoituksen Life Long Learning 2006-2013 –ohjelman Leonardo da Vinci alaohjelmasta.

Katso myös napakka video hankkeen tuloksista:

https://youtu.be/1xgxwO9q6pALisätietoja:

Anne Matilainen
050 415 156
anne.matilainen@helsinki.fi

Katja Misikangas
katja.misikangas@gmail.com

 13.04.2016