Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Vapaa-ajan asumisen hyvä hallinta edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön vuorovaikutusta

Tehostekuva

Mikkelin seutu on Suomen merkittävimpiä mökkeilykeskittymiä. Seudun tavoitteena on tulla kestävän vapaa-ajan asumisen mallialueeksi. Vertaisoppiminen muiden vastaavien alueiden kanssa on siksi tärkeää. Tähän liittyy Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tehty selvitys Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen – Kansainvälinen näkökulma.

Vapaa-ajan asumisen kestävä kehittäminen edellyttää paikallista julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä kumppanuutta sekä yhteistyön strategisuutta: minkälainen Mikkelin seutu on, kun se on saavuttanut johtavan aseman vapaa-ajan asumisen mallialueena Suomessa ja minkälaisia ovat tähän johtavat askeleet? Keskeistä onnistumisen kannalta on myös kehittämis- ja tutkimustyön välinen vuorovaikutus.

Selvityksen yhtenä tavoitteena oli löytää vertailukohteiksi kansainvälisiä vapaa-ajan asumisen leimaamia alueita, joilla on pitkäjänteisellä vapaa-ajan asumisen kehitystyöllä parannettu alueiden elinvoimaisuutta. Kohteiksi valittiin Norra Bohuslän Ruotsista sekä Valdres Norjasta.

Selvitys toteutettiin osana Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kilpailukykyä -hanketta.

Lisätietoja:
Manu Rantanen
puh. 044 525 5890
manu.rantanen@helsinki.fi