Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Green Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

Tehostekuva

Ruralia-instituutti on mukana kehittämässä Green Care -alalle yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta ja sitä tukevaa verkostoa valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat maatalous-, puutarha-, metsätalous-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysala. Ala on uusi ja se tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta myös korkea-asteella.

Nyt alkaneessa hankkeessa kehitetään työelämälähtöinen ja monialainen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle, tuotetaan sisältöjä, testataan mallin osiksi suunnitellut koulutukset sekä arvioidaan mallin sopivuutta eri koulutusväyliin. Kehittämisen tueksi kootaan avoin verkosto Green Care -alan korkea-asteen koulutuksen edistämisestä kiinnostuneista tahoista, mikä muodostaa tulevaisuudelle hyvän pohjan siirtää koulutukset käytäntöön ja keskustella aiheesta myös jatkossa. Työ tehdään ammattikorkeakoulu- ja yliopistoyhteistyönä vuosina 2015–2018.

Kehitettävässä mallissa noin 30 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 5–10 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat Green Care -perusteisiin ja -menetelmiin, toimintaympäristöihin, asiakas- ja ohjaustyöhön, palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen sekä alan kouluttamisen taitoihin. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Monimuotoinen koulutus suunnitellaan hyödyntämään sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja. Koulutuksen lähijaksoja puolestaan kokeillaan Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Mikkelissä.

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu Oy (hankkeen koordinointi), Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Lisätietoja:
Ritva Mynttinen
Ruralia-instituutti
ritva.mynttinen@helsinki.fi
p. 044 590 6932

Katja Perttu
Ruralia-instituutti
katja.perttu@helsinki.fi
p. 050 538 9670

Sanna Vinblad
Lapin ammattikorkeakoulu
sanna.vinblad@lapinamk.fi
p. 040 701 2238

20.10.2015