Osuustoiminta ja yrittäjyys

Tutkimus

Instituutissa tehdään monitieteistä maaseutuun kohdistuvaa tutkimusta. Tutkimus liittyy maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin.

Monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta.


Kehittämistoiminta

Ruralia-instituutti luo yliopistollisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja käytännön kokemustiedon yhdistämiseen perustuvia uusia toimintamalleja ja innovaatiota maaseudun elinolojen ja elinkeinojen kehittämiseksi.

Kehittämistoiminnallaan instituutti palvelee elinkeinoelämää ja asiakkaita, auttaa yritystoimintaa maaseudulla ja tukee aluekehitystä. Hanketoiminnassa tehdään sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä muiden kehittämistoimijoiden kanssa.

Tehostekuva

Yrittäjyyden tutkimuksessa keskitytään erityisesti niihin ongelmiin ja toisaalta mahdollisuuksiin, jotka ovat seurausta yritysten sijoittumisesta maaseudulle. Tutkimuksen teemoja ovat muun muassa jakeluketjujen toiminta, asiakaslähtöinen liiketoiminta, markkinointiosaaminen, ICT:n hyödyntäminen, yritysyhteistyö ja yhteiskuntavastuu. Osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimus kohdistuu seuraaviin teemoihin: osuuskunta yritysmuotona ja sen elinkelpoisuus, osuustoiminnan uudet sovellusalueet sekä johtaminen ja hyvinvointi henkilöomisteisissa osuuskunnissa.

Yrittäjyyden kehittämistoiminnan painopistealoja ovat elintarvike-, puutuote-, luontoyrittäjyys- ja palveluala. Keskeistä on tutkimuksen ja kehittämistoiminnan vuorovaikutus. Pyrkimyksenä on hyödyntää tutkimuksen tuottamaa tietoa käytännön kehittämishankkeissa ja toisaalta nostaa kehittämistyössä havaittuja ongelmia tutkimuksen kohteiksi. Osuuskuntaneuvonnassa tavoitteena on lisätä uusosuustoiminnan määrää neuvomalla osuuskuntien perustamisesta kiinnostuneita. Myös uusyrityskumppanuushanke tarjoaa alkaville yrittäjille neuvontapalveluja.

Tietoa osuustoimintatutkimuksesta

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

 

Osuustoiminnan tutkimusseminaari

 

Hae hankkeita eri kriteereillä