Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkimus

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Monipuolinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta. Tutkimushankkeiden tulokset pyritään julkaisemaan sekä alan johtavissa tiedelehdissä että yleistajuisemmin instituutin omissa julkaisusarjoissa ja ammattilehdissä.

Kehittämistoiminta

Instituutissa koordinoidaan ja osallistutaan kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on yhdistää ratkaisukeskeisesti yliopistollista tutkimustietoa, asiantuntijuutta ja käytännön kokemusperäistä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta. Kehittämishankkeiden tulokset raportoidaan instituutin omissa sarjoissa ja alan ammattilehdissä.

Tutkimus1

Ruralia-instituutin tutkimuksella ja kehittämisellä on kolme painoalaa: paikalliskehitys, kestävä ruokaketju sekä ruokaketju ja luonnonvarat.

Ruokaketju ja luonnonvarat sekä uudistuva -painoalalla tutkimuksen ja kehittämisen keskeisiä aihepiirejä viime vuosina ovat olleet kestävät ruokajärjestelmät, luomu, biologinen/
integroitu kasvinsuojelu, elintarviketurvallisuus sekä uudet luonnontuotteet ja luontoon perustuva yrittäjyys.

Paikalliskehitys -painoalalla työ on keskittynyt maaseudun asumiseen ja vapaa-ajan asukkaiden palveluihin, maaseudun innovaatioympäristöihin ja Leader -toimintaan, kotiseutututkimukseen ja aluehistoriaan sekä luonnonvarojen hyödyntämisen ja toisaalta luonnonsuojelun ympärille kehittyneisiin konflikteihin ja niiden ratkaisuihin.

Tutkimus ja kehittäminen toimivat Ruralia-instituutissa vuorovaikutteisesti. Tutkimus inspiroi instituutin kehittämistä ja päinvastoin. Verkostomainen toimintamalli, yhteistyö kumppaneiden kanssa ja koko Helsingin yliopiston osaamispääoman hyödyntäminen ovat instituutin tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtia.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulosten vaikuttavuutta edistetään aktiivisella viestinnällä sekä osallistumalla tiedon ratkaisukeskeiseen soveltamiseen. Instituutin asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimivat asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä.

 

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankeet