Co-op Network StudiesLisätietoja:

Kursseille ilmoittautuminen ja opintoneuvonta:
suunnittelija Tytti Klén,
050 576 2881, tytti.klen@helsinki.fi

Verkko-opetus:
verkko-opetuskoordinaattori
Pekka Hytinkoski,
pekka.hytinkoski@helsinki.fi


Facebook Löydät meidät
myös Facebookista


 

Co-op Network Studies -opinnot avoimessa yliopistossa

COOP

Opas2016-2017 Co-op Network Studies Opinto-opas 2017–2018


Muut kuin yliopistoverkoston opiskelijat voivat suorittaa Co-op Network Studies -opintoja omakustanteisesti Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Co-op Network Studies eli CNS-verkostoon kuuluu kymmenen suomalaista yliopistoa. Verkosto tarjoaa yliopistotasoisia opintoja kaikille, jotka haluavat opiskella osuustoimintaa ja yhteisötaloutta. Opintokokonaisuudet koostuvat viidestä perusopintotason kurssista (kandi- ja maisteriopinnot) ja viidestä aineopintotason kurssista (maisteri- ja jatko-opinnot).

Aineopintojen suorittaminen edellyttää kolmen ensimmäisen perusopintotason kurssin suorittamista (Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I, Osuuskuntaoikeus I ja Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I). Aineopintotason A1-, A2- ja A3-kursseilla käydään läpi samoja kurssiteemoja kuin perusopinnoissa, mutta syvemmin ja soveltavammin. Opiskelijat voivat valita sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta. Empiiriset tapausesimerkit pitävät sisällään kuluttajaosuustoiminnan, tuottajaosuustoiminnan, pankki- ja vakuutusosuustoiminnan sekä koko pienosuustoiminnan kentän.

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston väylä sopii niille, jotka eivät opiskele verkostomme yliopistoissa. Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/osuustoiminta