Co-op Network StudiesLisätietoja:

Kursseille ilmoittautuminen ja opintoneuvonta:
suunnittelija Tytti Klén,
050 576 2881, tytti.klen@helsinki.fi

Verkko-opetus:
verkko-opetuskoordinaattori
Pekka Hytinkoski,
pekka.hytinkoski@helsinki.fi


Facebook Löydät meidät
myös Facebookista


 

Co-op Network Studies -yliopistoverkoston opetus

coop


Luvuvuosi2017-2018

Verkko-opinnot Lukukauden 2018 kurssitarjonta
viiva


Ilmoittaudu kevät 2018


Opas2017-2018          Co-op Network Studies Opinto-opas 2017–2018

Co-op Network Studies -opinnot ovat avoimia yliopistoverkoston ja HY:n avoimen yliopiston opiskelijoille sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluville muiden yliopistojen opiskelijoille.

Co-op Network Studies -verkosto tarjoaa yliopisto-opetusta yhteisötalouden ja osuustoiminnan alueilta. Opintokokonaisuudet koostuvat viidestä perusopintotason kurssista (kandi- ja maisteriopinnot) ja viidestä aineopintotason kurssista (maisteri- ja jatko-opinnot). Kurssit ovat viiden opintopisteen laajuisia, lukuun ottamatta Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoita, joille kurssit järjestetään kuuden opintopisteen laajuisina.

Aineopintojen suorittaminen edellyttää kolmen ensimmäisen perusopintotason kurssin suorittamista (Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I, Osuuskuntaoikeus I ja Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I). Aineopintotason A1-, A2- ja A3-kursseilla käydään läpi samoja kurssiteemoja kuin perusopinnoissa, mutta syvemmin ja soveltavammin. Opiskelijat voivat valita sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta. Empiiriset tapausesimerkit pitävät sisällään kuluttajaosuustoiminnan, tuottajaosuustoiminnan, pankki- ja vakuutusosuustoiminnan sekä koko pienosuustoiminnan kentän.