Koulutus


Ruralia-instituutti on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova ympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille työelämäläheisen ja monitieteisen oppimisympäristön. Opetuksessa huomioidaan tutkimuslähtöisyys ja teorian käytäntöön soveltaminen.

Opetus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen keinoin. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä yritysten, elinkeinoelämän, paikalliskehittämisen ja ruokaketjun sekä luomutuotannon toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Koulutuskoordinaattori Katja Perttu
050 538 9670
katja.perttu@helsinki.fi

Opetuskoordinaattori Eeva Uusitalo
044 336 6910
eeva.uusitalo@helsinki.fi

Tehostekuva

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille

AGRIFOOD on yliopistollinen täydennyskoulutus maatalousyrityksensä aktiivisesta kehittämisestä kiinnostuneille eteläpohjalaisille alkutuottajille.

AGRIFOOD TARJOAA TUOTTAJALLE

 • Osaamista yrityksen kannattavuuden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi
 • Ideoita uudistua ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Innovaatiovalmiuksia
 • Osaamista kestävien ja resurssitehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseen yritystoiminnassa
 • Mahdollisuuksia tuottajien väliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen ja sitä kautta oman hyvinvoinnin lisääntymiseen.
  Koulutuksen toteutustapaa ja sisältöä muokataan parhaillaan. Kysy tarkempia lisätietoja yhteyshenkilöiltä.


Toteutusaika:
Syksy 2017 – kevät 2018.

Paikka: Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa.

Laajuus: 8–10 opintopistettä.

Kohderyhmä: Eteläpohjalaiset alkutuottajat.

Hinta: Tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Avoinna toistaiseksi. Ilmoittaudu tästä linkistä.


Toteutustapa

Koulutus koostuu lähipäivistä, jotka toteutetaan yhden–kahden päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa. Koko ohjelman suorittaville koulutukseen sisältyy luento-opetuksen lisäksi myös mm. oppimistehtäviä. Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat.


Koulutuksen kuvaus

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille on suunniteltu vastaamaan eteläpohjalaisten tuottajien kasvaneisiin osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan alkutuottajille tarjotaan 8–10 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma, joka keskittyy tuottajien liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen kestävän ruokajärjestelmän näkökulmasta.


Koulutusmoduulit:

Alkutuotanto osana ruokajärjestelmää 2 op (HY)

 • Maatalousyrityksen toiminnan kehittäminen osana tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää
 • Maatalouden tulevaisuuden näkymät
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Uudet jakelukanavat
 • Vastuullisuus kilpailuetuna
 • Digitalisaatio

 • Tuottaja osaamisen johtajana, 2 op (VY)
 • Tuotantotilan johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Talouden johtaminen ja tunnuslukujen tulkinta
 • Riskianalyysi ja riskien hallinta

 • Markkinointi 1 op (VY)
 • Markkinoinnin perusteita tuottajille
 • Markkinoinnin toteutus ja markkinoinnin uudet muodot
 • Brändi ja sen luominen

 • Yrityksen uudistuminen ja innovaatiotoiminta 1 op (TaY)
 • Miten nähdään maailma toisin?
 • Kuinka alkutuotantoyritys luo uutta tietoisesti?
 • Miten innovaatiot niveltyvät osaksi liiketoimintaa?
 • Millainen alkutuotantoyrityksen toimintaympäristö on ja kuinka se määrittää yrityksen innovaatiotoimintaa?

 • Juridiikkaa tuottajille 2 op (VY)
 • Yhteisöoikeus
 • Työoikeus
 • Sopimusoikeus

 • Hankkeen toteuttajat

  Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Vaasan yliopisto Levón-instituutti ja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama. Yhteistyökumppanina on MTK Etelä-Pohjanmaa. Hanketta osarahoittaa Kollin säätiö.


  Yhteyshenkilöt

  Katja Perttu, koulutuskoordinaattori
  Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
  puh. 050 538 9670, katja.perttu@helsinki.fi

  Leena Lehtola, projektipäällikkö
  Vaasan yliopisto Levón-instituutti
  puh. 029 449 8228, leena.lehtola@uva.fi

  Heli Kurikka, projektisuunnittelija
  Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu
  Puh. 050 318 7521, heli.kurikka@uta.fi

  Lisätietoa
  Esite

  Face


  Agrifoodlogot

  22.5.2015

  Takaisin