Ruralia-instituutti

Ruralia-lehti Ruralia-lehti on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy sähköisenä kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Tilaa sähköinen lehti!

Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Yliopiston puhelinluettelo


TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin hankkeet ja henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!


Harjoittelupaikkoja yliopisto-opiskelijoille Ruraliassa 2018!

Ytyä2017

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopisto-opiskelijoille harjoittelupaikkoja tänäkin vuonna. Ensimmäisten paikkojen haku päättyy jo 19.1.2018!

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

Hyvää Joulua!

Ytyä2017

Ruralia-instituutin väki toivottaa kaikille
Hyvää Joulua!

Irmeli Rintala eläkkeelle

Ytyä2017

Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön sihteeri Irmeli Rintala siirtyy eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. Hän on ehtinyt olla instituutin palveluksessa lähes 25 vuotta hallintopalveluissa ja  koulutuksen tukipalveluissa aina Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (Makes) ajoista alkaen ja kolmen johtajan aikana.

Uutisarkisto»»

Opiskele osuustoimintaa!

Ytyä2017

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistolliset perus- ja aineopintotasoiset verkkokurssit alkavat taas 15.1.2018.

Yliopisto-opiskelijoiden ilmoittautuminen ja lisätietoja Co-op Network Studies -opinnoista löydät tästä linkistä.

Perusopintojen kursseja voivat suorittaa omakustanteisesti myös muut kuin yliopisto-opiskelijat Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta.

Kurssit toteuttaa kymmenen yliopiston Co-op Network Studies eli CNS-yliopistoverkosto.

Lue lisää»»   

Itäsuomalaisia maaseututaajamia uudistetaan oppimisverkoston yhteistyönä

Ytyä2017

Maaseututaajamilla on tärkeä rooli paikallistalouden keskuksina ja aluerakenteen tasapainottajina. Niiden elinvoimaisuus on kuitenkin heikentynyt samalla kun väestö siirtyy suurempiin keskuksiin.  Kuusi itäsuomalaista maaseutukuntaa etsivät ratkaisuja maaseututaajamiensa uudistumiseen ja asukkaidensa osallisuuden lisäämiseen yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. Yhteistyöverkostossa toimivat Heinäveden, Keiteleen, Liperin, Mäntyharjun, Tervon ja Valtimon kunnat.

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

SeAMKin vaikuttavuus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen selvitetty

Ytyä2017

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on
merkittävä positiivinen vaikutus Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen. Vaikutukset ovat kasvaneet selvästi sen 25 vuoden toiminnan aikana.

Tiedot käyvät selville SeAMKin Ruralia-instituutilta tilaamasta tutkimuksesta, jonka tulokset on julkaistu SeAMKin A Tutkimuksia -julkaisusarjassa.

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

Rikastuttava monimuotoisuus työelämässä -seminaari Seinäjoella 16.11.2017

WeAll

Seinäjoella järjestetään 16.11.2017 seminaari otsikolla: "Rikastuttava monimuotoisuus työelämässä". Seminaarissa kuullaan, mitä monimuotoisuus tarkoittaa työelämässä ja miten sitä voi johtaa. Erityisenä näkökulmana on ulkomaalaistaustaisten pääsy työelämään ja eri kansallisuuksista koostuvat työyhteisöt. Seminaari on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa WeAll-tutkimushanketta, jossa tutkitaan, millaiset tekijät tukevat tai rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Ruralia-instituutti tarkastelee hankkeessa, miten maaseutu-kaupunki -ulottuvuus heijastuu työelämän eriarvoistaviin mekanismeihin.

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

Uudessa hankkeessa kehitetään tilojen tautitorjuntaa

Ytyä2017

Ruralian uudessa hankkeessa on tavoitteena parantaa tehokkaalla tiedonvälityksellä nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä, kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisistä keinoista, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa.

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

Ruralian tuore raportti selvittää Katternö-konsernin toimintojen aluetaloudelliset vaikutukset

Ytyä2017

Ruralia-instituutissa selvitettiin 1950-luvulla perustetun Katternö-konsernin taloudellisia vaikutuksia Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmalle vuosina 1995 - 2016. Laskennassa käytetiin Ruralia-instituutin RegFinDyn-tasapainomallia.

Katternö-konserni tarjoaa sähköä ja lämpöä sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Lue raportti tästä linkistä>>

Raportti on julkaistu myös ruotsiksi:
De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet
 
 Uutisarkisto »»

Toteutuuko tuorekasvisten jäljitettävyys tilalta asiakkaalle?

Ytyä2017

Ruralia-instituutissa selvitettiin tuorekasvisten alkutuottajilla käytössä
olleita jäljitettävyyskäytänteitä ja jäljitettävyyden toteutumista vähittäiskauppoihin toimitettujen ja
niissä myytävien tuorekasvisten osalta. Lisäksi raportissa esitetään kehittämisehdotuksia jäljitettävyyskäytänteiden parantamiseksi.

Lue raportti tästä linkistä»»   Uutisarkisto »»

Luomutuotannon vaikutus Suomen talouteen yli 680 miljoonaa euroa

Ytyä2017

Luomutuotannolla on selkeä vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Kokonaisuudessaan luomutuotanto työllistää kerroinvaikutuksineen yli 3 400 henkilötyövuotta Suomessa.

Luomutuotannon talous- ja työllisyysvaikutukset eroavat selvästi eri maakuntien välillä. Suurin luomutuotannon vaikutus on Etelä-Pohjanmaalla.

Lue lisää»»   Uutisarkisto »»

Erätalouteen liittyvää yritystoimintaa kartoitetaan

Ytyä2017

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -hank-keessa selvitetään erätalouden liiketoimin-nan vahvistamista ja tulevaisuuden toimintamallien rakentamista metsästyksen, vapaa-ajankalastuksen sekä suurpetojen kuvaus- ja katselutoiminnan osalta.

Nettikyselyillä kartoitetaan erätalouden yrittäjien liiketoimintaa: myytäviä tuotteita, asiakkaita, verkostoja ja markkinointia sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Lue lisää ja vastaa kyselyihin»»   

Uutisarkisto »»

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Työtavoilla tulosta maitotiloille -projektissa välitämme uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista yms.
monikielisissä (FIN, SWE, ENG ja RUS) seminaareissa, demopäivillä ja videoilla maitotilallisille, tilojen palkatuille työntekijöille ja lomittajille.

Genom projektet "Työtavoilla tulosta maitotiloille" sprider vi information om kvalitetstänk inom mjölkhantering, djurhälsovård, nötkreaturs välfärd etc. i flerspråkiga (FIN, SWE, ENG och RUS) seminarier, demonstrationer och videor för mjölkgårdars egna personer, för anställda och för avbytare.

The aim of project "Working methods in improving results at dairy farms" is to improve productivity and efficiency on dairy farms. Information is provided in multi-lingual (FIN, SWE, ENG and RUS) seminars, demo days and videos on milk quality management, animal disease management, animal welfare etc. to both own forces and paid workers.

Lue lisää »»      Uutisarkisto »»

Ruraliassa kirjoitetaan Seinäjoen kaupunkiajan historia

Ytyä2017

Ruralia-instituutin uudessa yli kolme vuotta kestävässä hankkeessa kirjoitetaan Seinäjoen historia 60-luvulta nykypäivään. Tutkimuksessa pureudutaan poliittisen historian lisäksi kuntapalveluiden kehittymiseen, elinkeinojen edistämiseen sekä eteläpohjalaisen kaupunki-identiteetin syntyyn.

Lue lisää »»      Uutisarkisto »»

Ruralia kerää töysäläisten kotiseutukokemuksia

Ytyä2017

Ruralia-instituutin uudessa hankkeessa Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina): töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä selvitetään, millainen on töysäläisten kotiseutu nyt, mistä aineksista se koostuu ja mitkä seikat erottavat sen lähiseuduista.

Lue lisää »»      Uutisarkisto »»

Uusi raportti selvittää: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?

Ytyä2017

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa on selvitetty viljelijöiden ongelmalohkojen kasvukunnon puutteita. Tavoitteena on löytää nykyisin käytössä olevia viljavuus-tutkimusmenetelmiä monipuolisempia menetelmiä ongelmien havainnointiin sekä ratkaisuja hoitotoimiin.

Kasvukunnon ongelmista koelohkoilla on nyt julkaistu ensimmäinen raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? - Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ristiinan Brahelinna on kansallisesti merkittävä rakennus

Ytyä2017

Ristiinassa, Mikkelin kaupungissa sijaitseva Brahelinnan virkatalo valmistui 1739. Se on Suomen toiseksi vanhin ja parhaiten säilynyt esimerkki 1730-luvun everstinvirkatalosta. Tätä vanhempia alempiakaan sotilasvirkataloja ei ole säilynyt.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin monialainen tutkijaryhmä on työskennellyt rakennuksen parissa lähes kahden vuoden ajan. Tulokset on koottu julkaisuun Ristiinan Brahelinna eilen, tänään,
huomenna.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ruralian raporttiuutuus: Luomutuotanto 2020 - aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla

Tällä hetkellä noin 5 % ammattikeittiöiden käyttämistä ruoka-ainekiloista on luomua. Vuonna 2013 tehdyn selvityksen perusteella
noin 40 % ammattikeittiöistä kuitenkin haluaisi lisätä luomun osuutta tarjonnasta. Luomun käyttö julkisella sektorilla ei kuitenkaan lisäänny ilman poliittisia päätöksiä.

Hankkeessa syntyneen uuden tiedon toivotaan lisäävän poliittisten päätöksen-tekijöiden tahtoa edistää luomutuotantoa maakunnissa ottamalla esimerkiksi luomutuotannon edistäminen osaksi maakuntastrategioita.

Lue raportti tästä linkistä


Uusi Ruralia-lehti on ilmestynyt!

Miltä näyttää kaupungin maaseutujalanjälki ja kenelle suunnataan akateemista tubetusta? Miten toteutetaan paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja ja millaisia pohdintoja on saanut aikaan tulevaisuuden kunta?

Lue näistä ja muista Ruralia-instituutin ajankohtaisista asioista uudesta Ruralia-lehdestä


Ruralian Visiting Scholar -ohjelman vierailevat tutkijat kaudelle 2017 - 2018 on valittu

Ytyä2017

Yhteensä 15 henkilöä haki Ruralia Visiting Scholars -tutkimusohjelmaan kaudelle 2017 - 2018. Heistä kuusi valittiin vierailemaan kuukauden ajaksi Ruralia-instituuttiin.


Lue lisää »»   


Aluejohtokunnat - siirtymäkauden ilmiö vai huomisen lähidemokratiaa?

Ytyä2017

Ruralia-instituutissa on käynnistynyt työ, jossa tuotetaan tietoa lähidemokratiasta sekä edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista Etelä-Savon maaseutualueilla. Selvitystyössä dokumentoidaan aluejohtokuntien toimintaa vuosina 2013–2017.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Osaaminen ja työllisyys -verkostohanke käynnistyi

Ytyä2017

Osaaminen ja työllisyys -verkostohankkeessa (OTE-verkosto) kehitetään maaseudun osaamista ja toimintaympäristöä tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä.

Lue lisää»» 


Ruralian blogissa Merja Lähdesmäki ja Timo Suutari: Maahanmuuttajat maaseudun yritysten voimavarana

Ytyä2017

Väestön vähenemisen ja ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet ovat arkipäivää jo monelle maaseudulla toimivalle yritykselle. Kun työssäkäyvä väestö vähenee, tarvitaan uusia maallemuuttajia, olivatpa he sitten kotoperäisiä tai maahanmuuttajia.

Lue lisää Ruralian blogista»»  

Ruralian blogissa Aapo Jumppanen: Lähtijät

Ytyä2017

Yhdet lähtevät omasta vapaasta tahdosta ja toiset pakon edestä. Osa lähtee nopeasti ja yllättäen. Toisten ääriviivat haalistuvat hitaasti, kunnes eräänä päivänä heitä ei enää ole. Joku lähtijöistä katsoo taakseen pitkään, kun toisen katse on ollut muualla jo vuosia..

Lue lisää Ruralian blogista»»  

CERERE-hanke alkaa! - CERERE project starts!

Ytyä2017

Suomi edustaa pohjoista Eurooppaa ja sen sosio-ekonomisia ja ekologisia erityispiirteitä Ruralia-instituutin uudessa Horisontti 2020 -hankkeessa.

Viljojen uusi tuleminen Euroopassa: monimuotoisuuden tukeminen luomu- ja ekstensiivisissä ruokajärjestelmissä (CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input agriculture, CERERE) -hankkeen ensisijainen tavoite on alkuperäisviljaketjun vahvistaminen tutkimuksen ja käytännön yhteistyöllä.

Read more »»  


Villipuurohaaste liikkeelle – haaste ensin Sami Tallbergille

Ytyä2017

Villipuurohaasteen tavoite on innostaa ideoimaan ja jakamaan kaikkien käyttöön puuroreseptejä, joissa käytetään kotimaisia luonnontuotteita, marjoja, yrttejä, jopa sieniä ja muita puhtaasta luonnostamme saatavia, villejä raaka-aineita!

Ensimmäisenä haasteen saa villiyrttispesialisti Sami Tallberg, keittiömestari ja ELO-säätiön nimittämä villiruokalähettiläs, mutta haasteeseen voi myös tarttua omatoimisesti ihan jokainen!

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Uusi artikkeli: I feel it's mine! - Psychological ownership in relation to natural resources

Ytyä2017

Artikkeli liittyen luonnonvaroja kohtaan tunnettuun psykologiseen omistajuuteen on ilmestynyt Journal of Environmental Psychology -lehdessä.

Artikkeli: A. Matilainen*, M. Pohja-Mykrä, M. Lähdesmäki, S. Kurki. (2017). I feel it’s mine! - Psychological ownership in relation to natural resources

Lue artikkeli »»  


Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset selvitetty

Ytyä2017

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ovat selvittäneet Kanta-Hämeen kiinnostavim-pien malmityyppien mahdolliset malmi-varannot ja potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset.

Tutkimuskohteina olivat kolme potentiaali-sinta malmityyppiä ja kohdealuetta, jotka ovat Tammelan–Someron kultavyöhykkeen esiintymät, Tammelan–Someron litium-esiintymät sekä Jokioisten–Forssan– Tammelan kupari-kulta-malmisysteemi.

Tutkimusten perusteella lupaavimpia malmityyppejä Hämeen vyöhykkeellä ovat kultamalmit ja litiumpegmatiitit sekä uutena malmityyppinä porfyyrityyppiset kupari-kultaesiintymät.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ruralian blogissa Essi Frondelius: Maatalousosuuskunta Italiassa

Ytyä2017

Legnaia on Italian Toscanassa sijaitseva hieman erilainen maatalousosuuskunta. Vuonna 1903 perustettu osuuskunta on paikallinen toimija, jonka Firenzessä sijaitsevasta lippulaivamyymälästä löytyy puutarha- ja elintarvikekauppa sekä taimikasvatusta.

Lue lisää Ruralian blogista»»

Harjoittelija Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin

Ytyä2017

Ruralia-instituuttiin rekrytoidaan harjoittelija vuonna 2017 Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua erätalouden liiketoiminnan taloudellisten tunnuslukujen keräämiseen ja analysointiin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Opas hoivamaatilatoiminnasta on ilmestynyt

Ytyä2017

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan on tiivis ja yleistajuinen opaskirjanen ns. hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille tai sitä käynnisteleville maatiloille. Se antaa  käytännönlähtöistä opastusta etenkin sellaisille maatiloille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalan toiminnasta ja niiden toimijaverkostoista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Seinäjoen kasvu kirjoitetaan historiaksi

Ytyä2017

Seinäjoen historiankirjoitus saa jatkoa. Ruralia-instituutissa työskentelevä Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmä toteuttaa historiankirjoitushankkeen, joka keskittyy Seinäjoen kaupunkiaikaan vuodesta 1960 eteenpäin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Lehmä

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tieto laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Vapaa-ajan asumisen hyvä hallinta edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön vuorovaikutusta

Läheltä ja luomua

Mikkelin seutu on Suomen merkittävimpiä mökkeilykeskittymiä. Seudun tavoitteena on tulla kestävän vapaa-ajan asumisen mallialueeksi. Vertaisoppiminen muiden vastaavien alueiden kanssa on siksi tärkeää. Tähän liittyy Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tehty selvitys Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen – Kansainvälinen näkökulma.

Lue lisää »»   UutisarkistoTutkimustietoa voidaan soveltaa paremmin ammatillisten oppilaitosten avulla 

coop

Tutkimustieto välittyy heikosti käytäntöön. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa hankkeessa etsittiin välittäjätahoja, joiden kautta tulokset löytävät tiensä paremmin ruohonjuuritasolle: Yksi potentiaalinen taho on ammatillinen koulutus. 

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Hyvinvointialastako palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle? - Ruralia tekee selvityksen tänä keväänä

coop

Ruraliassa selvitetään tänä keväänä maatilojen kiinnostusta hoivamaatalouden toimintamuotoja kohtaan maatalouden sivu- tai liitännäiselinkeinona. Asiasta lähetetään sähköinen kysely Etelä-Savossa noin 1800 maatilalle.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan Järviseudun alueella

 

Yksilöllisistä kotiseutukäsityksistä voidaan tunnistaa yhdistäviä piirteitä. Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista ja syvärakenteista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

osuustoimintaseminaari


Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijahotellista haetaan verkostoja ja yhteisöllisyyttä

coop

Työntekijät kaipaavat yhteisöllisyyttä ja monet etätyötä tekevät kaipaavat seuraa. Maailmalla tällä tehdään isoa bisnestä ja Suomessakin yksin yhdessä tekeminen on suosiossa. Mikkelin yliopistokeskuksella käynnistettiin tutkijahotelli tammikuussa ja se on saanut hyvän suosion.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Yhteisetu-osuuskunta kokoaa eri jäsenryhmät paikalliskehityksen parhaaksi

coop

Yhteisetu-osuuskunnat voivat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa vahvistamassa taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan menettäneiden maaseutualueiden elinvoimaa. Samalla niiden avulla voidaan organisoida kumppanuuksia, joissa kunnat ovat mukana yhtenä osapuolena.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien luomualan yhteistyö etenee

coop

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien välille kehitetään uutta väylää eteläsavolaisille luomualan yrityksille ja -koulutusorganisaatioille löytää liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Ruralia tutkii työelämän tasa-arvoa

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana Suomen Akatemian uudessa strategisen tutkimuksen
rahoitusohjelman hankkeessa, jossa tarkastellaan suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja
eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja. Monitieteinen tutkimusryhmä pyrkii
selvittämään esimerkiksi iän, sukupuolen ja etnisyyden roolia työelämässä.

Lue lisää »»   UutisarkistoOppimisosuuskunnat tulevat

coop

Lukion opiskelijat työllistyvät moninaisiin työtehtäviin osuuskunnan kautta, ansaitsevat rahaa sekä oppivat tärkeitä yhteistyö- ja työelämätaitoja. Tekemällä oppiminen kehittää luovuutta ja toimii hyvin vastapainona teoreettisille opinnoille. Osuustoiminnallinen yrittäjyys vähentää koulun ja työelämän erillisyyttä.

Lue lisää »»   UutisarkistoLeader-ryhmät keskeisiä maaseudun kehittämisohjelman toteuttajia

coop

Toimintaryhmät saavuttivat ja ylittivät niille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, kun katsotaan hanke- ja yritystukipäätösten lukumääriä. Toimintaryhmät ovat siten olleet merkittävä toteutuskanava maaseutuohjelman toimeenpanossa. Toimintaryhmien kautta käsiteltiin noin kolme neljästä hanketuesta ja lähes kolmannes yritystuista. Erityisesti edistettiin kylien kunnostusta ja kehittämistä sekä elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen kehittämistä.

Lue lisää »»   UutisarkistoGreen Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana kehittämässä Green Care -alalle yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta ja sitä tukevaa verkostoa valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Lue lisää »»   UutisarkistoCo-op Network Studies -opinnot alkavat jälleen

coop

Nyt on mahdollisuus aloittaa osuustoiminnan opiskelu ohjattuina verkko-opintoina! Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta myös muilla kuin Co-op Network Studies -verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja.

Lue lisää »»


Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään

coop

Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat yhdessä Ilmajoki-seuran kanssa käynnistäneet Ilmajoen pitäjän historian kirjoituksen täydentämisen kolmannella osalla, joka kattaa ajanjakson viime sodista Euroopan unioniin liittymiseen. Historian kirjoituksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>