Erätalous

Erätalous

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja

kehittämisedellytykset

Erätalous pohjaa kestävään luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen, ja on siten lähtökohdiltaan suomalaisuuden peruslähteillä. Juuristaan huolimatta erätalous on nähtävissä uutena, innovatiivisena ja ennakkoluulottomana biotalouden lähiratkaisuna, jossa niin paikallisuus kuin kansainvälisyyskin on mahdollista valjastaa kestävien liiketoimintamallien rakentamiseen ja vahvistamiseen.

Erätalous tuottaa mitattavissa olevaa taloudellista arvoa ja vaikutuksia, sekä kulttuurisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä hyvinvointivaikutuksia.

Tässä hankkeessa keskitytään erätalouden taloudellisen arvon ja vaikutusten selvittämiseen ja esiin nostettava erätalouden yritystoiminta kattaa metsästysmatkailun, kalastusmatkailun sekä wildlife-matkailun suurpetojen kuvaus- ja katselutoiminnan osalta. Lisäksi tarkastelussa ovat erätalouden jatkojalostustuotteet, harrastusvälineet sekä oheistuotteet.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaisarvio seuraavista erätalouden keskeisistä kysymyksistä:
 • Erätalouden arvoketjut koskien metsästystä, vapaa-ajankalastusta ja suurpetokuvausta
 • Erätalouden yritystoiminnan kuvaus
 • Erätalouden taloudelliset tunnusluvut, kuten yritysten lukumäärä, liikevaihto, työllistävyys ja kansainvälisyys
 • Erätalouden liiketoiminnan kehittymisen mahdollisuudet ja haasteet

 • Erätalouden kehittäminen kohtaa poliittisia, lainsäädännöllisiä, normatiivisia, sosio-kulttuurisia, taloudellisia, teknologisia, ekologisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Erätalouden liiketoiminnan kehittäminen vaatii liiketoimintamallien tarkastelun lisäksi niiden toimintaympäristön tutkimista, jotta täysipainoinen kestävän erätalouden liiketoiminnan kehittäminen mahdollistuu osana kansallista biotalousstrategiaa.

  Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotukset erätalouden liiketoiminnan kehittämiseksi niin, että nykypäivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin on mahdollista tarttua ja haasteisiin vastata mahdollisimman tehokkaasti.

  Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi kartoitamme erätalouden yrittäjien liiketoimintaa, kuten myytäviä tuotteita, asiakkaita, verkostoja ja markkinointia, sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

  Metsästysmatkailu

  Kalastusmatkailu

  Suurpedot


  Metsästysseuroille