Kontaktuppgifter

Teologiska fakulteten
Humanistiska fakulteten
PB 59
FI-00014 Helsingin yliopisto

Besöksadress: Unionsgatan 38E

E-post:
förenamn.släktnamn@helsinki.fi

Telefon: 0294 1911 (växel)

Personal och förvaltning

Kontaktuppgifter till personalen hittar du här.