Kontaktuppgifter

Teologiska fakulteten
Humanistiska fakulteten
PB 59
FI-00014 Helsingin yliopisto

Besöksadress: Unionsgatan 38E

E-post:
förenamn.släktnamn@helsinki.fi

Telefon: 0294 1911 (växel)

Välkommen!

TopeliaReligionsvetenskapen utforskar religioner, värderingar och världsbilder på ett individuellt, samhälleligt och kulturellt plan. Forskningen utnyttjar metoder från många olika vetenskapsområden, såsom sociologi, psykologi, kognitionsvetenskap och antropologi.