Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Julkaisusarja

Publications romanes -julkaisusarjan (aiemmin Publications du Département des langues romanes) ensimmäinen nide ilmestyi vuonna 1982. Sarjassa on julkaistu eri kollokvioiden ja seminaarien aktoja, mutta joukkoon mahtuu myös suomen ja ranskan kontrastiivinen verbisyntaksi sekä kääntäjäopetuksessa kurssikirjana käytetty Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna . Viimeisimpien niteiden joukossa ovat ranskalaisen ja italialaisen filologian pääsykoekirjat. Lukuun ottamatta pääsykoekirjoja sarjan osia myydään laitokselta käsin kaikille halukkaille, osat 15-21 verkkokirjakauppa Granumin kautta. 

Publications romanes de l’Université de helsinki
ISSN 1799-4683

1. Garavelli, E. (a cura di), Volteggiando in su le carte. Ludovico Ariosto e i suoi lettori. Atti del seminario di Helsinki, Università di Helsinki, 20 ottobre 2009. 2011. ISBN 978-952-10-6772-3.

2. Kraenker, S. (éd.), Actes de la rencontre internationale « Corps et Traductions », Helsinki, 10 et 11 juin 2010. 2011. ISBN 978-952-10-7398-4.

3. Suomela-Härmä, E. (éd.), Eugène Ionesco (1910-2010). Un bilan. Études suivies de trois traductions (Chez le docteur; Jacques ou la soumission; L'avenir est dans les œufs) en finnois. 2011. ISBN 978-952-10-7167-6.

4. Suomela-Härmä, E. (a cura di), Il Teatro italiano in Scandinavia tra Otto e Novecento. Atti del seminario di Helsinki, Università di Helsinki, 19 ottobre 2010. 2012. ISBN 978-952-10-8267-2.

5. Härmä, J. (éd.), Veikko Väänänen, latiniste et romaniste : un bilan. 2012. ISBN 978-952-10-8456-0.

6. Kraenker, S. – Martin, X. (éds.), Actes de la rencontre internationale ”Corps dans l’espace, espaces du corps” Tallinn, 25 et 26 novembre 2011. 2013. ISBN 978-952-10-8850-6.

7. Haussalo, T., L’article zéro au XVIe siècle : Les variantes manuscrites de l’Heptaméron – Une phase de l’évolution de la langue française. 2014. ISBN 978-952-10-9755-3.

8.  Kraenker, S., Les Écrits de la rupture amoureuse dans les textes de gens ordinaires et la littérature française de l’extrême contemporain (2000-2010). 2014. ISBN 978-952-10-9889-5.

Publications du Département des langues romanes de l’Université de Helsinki
ISSN 0359-775X

1.     Välikangas, O. (éd.) : 5e Rencontre des professeurs de français de l’enseignement supérieur. Communications. 1982.
2.     Kallioinen, V. - Härmä, J. - Suomela-Härmä, E. : Linguistique et français langue étrangère. Johdatusta yliopisto-opintoihin. Introduktion till universitetsstudierna. 1983 (1ère edition). 1984 (2e édition). (Épuisé)
3.     Suomela-Härmä, E. (a cura di):  Atti del secondo convegno degli italianisti in Finlandia. Helsinki, 29 e 30 ottobre 1982. 1983.
4.     Mänttäri, P. - Välikangas, O. (éds.) : 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Helsinki 13-17 août 1984. Résumés. 1984.
5.     Mänttäri, P. - Suomela-Härmä, E. - Välikangas, O. (éds.) : 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Helsinki 13-17 août 1984. Communications relatives aux groupes de travail. 1985.
6.     Välikangas, O. (éd.) : 8e Rencontre des professeurs de français de l’enseignement supérieur. Communications. 1987.
7.     Välikangas, O. (éd.) : Actes du 3e Colloque franco-finlandais de linguistique contrastive. 1987.
8.     Helkkula, M. - Nordström, R. - Välikangas, O. : Éléments de syntaxe contrastive du verbe français-finnois. 1987.
9.     Helkkula, M. - Välikangas, O. (éds.) : Actes du 5e Colloque franco-finlandais de linguistique contrastive. 1995.
10.   Saarenheimo, E. (toim.): Italian kirjallisuus Suomessa. Kääntämisen ja kustannustoiminnan ongelmia. Letteratura italiana in Finlandia. Problemi di traduzione ed editoria. 1996.
11.   Mänttäri, P. - Suolahti, E. (toim.): Italian kirjallisuuden suomentaminen. La traduzione della letteratura italiana. 1997.
12.   Korimo-Girod, N. (toim.): Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. 1997.
13.   Havu, E. - Härmä, J. (éds.) : Études de français : approches et aspects. 1998.
14.   Suomela-Härmä, E. - Garavelli, E. (a cura di): Il dolce idioma. Avviamento agli studi d’italiano. 2001 (prima edizione). 2005 (seconda edizione).
15.   Härmä, J. - Tuomarla, U. (éds.) : Actes du 6e Colloque franco-finlandais de linguistique contrastive. 2004.
16. Garavelli, E. (a cura di): Omaggio a Lodovico Castelvetro (1505-1571). Atti del seminario di Helsinki, 14 ottobre 2005. 2007.
17.   Arffman, J. : La coordination et les phrases juxtaposées en français. 2007.
18.   Härmä, J. - Havu, E. - Helkkula, M. - Larjavaara, M. - Lehtinen, M. (éds.) : Actes du XXIXème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Helsinki, 21-24 septembre 2005. 2007.
19.   Helkkula, M. - Tuomarla, U. (éds.) : Le réel et son envers. Actes des journées d’études à L’Institut finlandais de Paris (25-26 novembre 2005). 2007.
20.   Härmä, J. (toim./éd.) : Veikko Väänänen (1905-1997) – latinisti ja romanisti.  Veikko Väänänen 100 ans : un bilan. 2008.
21.  Suomela-Härmä, E. (a cura di): Tracce goldoniane al Nord. Atti del seminario Goldoni in Europa, 6 novembre 2007, seguiti da Näyttämötaide (Il teatro comico) di Carlo Goldoni. 2008.
22.  Kraenker, S. (éd.). en collaboration avec X. Martin : Actes de la rencontre internationale « Corps et écriture », Helsinki 25-26 septembre 2008. 2009.