Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Tutkimus

Oppiaineen piirissä harjoitetaan nykyään pääasiassa kieli- ja kirjallisuustieteellistä tutkimusta. Keskiajan kielen ja kirjallisuuden tutkimusta, josta nk. ”suomalainen filologinen koulukunta” tuli romanistiikan, erityisesti ranskan, alalla maailmankuuluksi 1800-luvulta lähtien harjoitetaan nykyään vähemmän. Tietyt tutkijat ovat kuitenkin edelleen julkaisseet viime vuosikymmeninä keskiajan ja renessanssin ranskalaisten tekstien laadukkaita editioita.
Oppiaineen tutkijoiden pääasiallisia tutkimuskohteita ovat mm:

 • kontrastiivinen kielitiede suomi-ranska
 • nyky- ja muinaisranskan syntaksi
 • tekstin- ja diskurssintutkimus
 • 1900-luvun kirjallisuus
 • kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus
 • ranska vieraana kielenä
 • ranska lingua francana / ranska Suomessa menneinä vuosisatoina
 • puhekielen, vuorovaikutuksen ja prosodian tutkimus

Oppiaineen tutkimus heijastaa hyvin laitoksen tutkimuksen painopistealoja, koska siinä ovat edustettuina kielellisen diversiteetin tutkimus,  keskustelun- ja vuorovaikutuksen tutkimus sekä korpustutkimus.

Yhteisromaaninen puhuttelumuotojen tutkimusprojekti sai Helsingin yliopiston rahoitusta v. 2005–2007 (katso myös Hankkeen päätösjulkaisu). Osa projektin tutkijoista osallistuu nykyään Hanna Lappalaisen johtamaan puhutteluhankkeeseen Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos, joka on saanut tiedekunnan rahoituksen 1.1.2014–31.12.2017.

Verkostot ja yhteistyö

Ranskan tutkijoita kuuluu Helsingin yliopiston tutkijayhteisöihin (research communities, RC) ILLC (Interfaces between Language, Literature and Culture), CoCoLaC ja TraST. Kaksi viimeksi mainittua palkittiin neljän vuoden rahoituksella (2013–2016) menestymisestään vuosien 2005–2010 tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnissa.

Oppiaineen henkilökunta ja tutkijat kuuluvat myös muihin tutkimusverkostoihin HY:ssä.

Yksittäiset tutkijat ja heidän verkostonsa: ks. henkilöstöluettelo ja TUHAT-tietokanta.

Oppiaine harjoittaa yhteistyötä myös mm. suomalaisten kielten laitosten ranskan oppiaineen kanssa ja erityisesti useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa (esimerkiksi Paris 3-Sorbonne Nouvelle (Collège doctoral européen), tutkimusyhteisö Lattice, University of California Berkeley, Université Libre de Bruxellesin koordinoima GRAMM-R -verkosto.

Kollokviot ja kongressit

Ranskan oppiaine tai sen henkilökunnan jäsenet ovat olleet järjestämässä monia kansainvälisiä kollokvioita ja kongresseja, mm.

 • suomalais-ranskalaisia kontrastiivisen kielitieteen kollokvioita 1987, 1994, 2002 (aktat julkaistu laitossarjassa),
 • SILF (Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle) 2005,
 • RSL IV (Représentations du sens linguistique) 2008,
 • Dialog3 2012,
 • AIEMF (Association internationale pour l’Étude  du Moyen Français) 2014,
 • DéterminationS 2014 (järjestäjinä CoCoLaC ja Gramm-R-verkosto), sekä
 • yhteistyössä yliopisto Paris 3-Sorbonne Nouvellen kanssa kansainvälinen jatkokoulutusseminaari (Séminaire itinérant, 2014).

Julkaisut

Ranskalainen filologia on tuottanut 1800-luvun lopulta lähtien runsaasti väitöskirjoja filologian, lingvistiikan ja kirjallisuudentutkimuksen aloilla ja on tässä suhteessa ollut suomalaisten yliopistojen tuotteliain ranskan oppiaine. Oppiaineemme väitöskirjoja ilmestyy keskimäärin vähintään joka toinen vuosi.

Pro gradu- ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat koottiin 1973–2009 opinnäytetietokantaan. Vuodesta 2010 lähtien pro gradut löytyvät nykykielten laitoksen sivuilta.

Entisellä romaanisten kielten laitoksella ja ranskan oppiaineella on ollut julkaisusarja vuodesta 1982 alkaen. Kieliaineiden laitosten yhdistyttyä Nykykielten laitokseksi vuonna 2010 sarja sai uudeksi nimekseen Publications romanes de l’Université de Helsinki. Julkaisuja myydään Unigrafian verkkokirjakaupassa.

Oppiaineen henkilökunta ja tutkijat ovat julkaisseet väitöskirjojaan ja toimittaneet useita kokoomateoksia, mm. yllämainittujen kollokvioiden ja kongressien aktoja Uusfilologisen yhdistyksen julkaisusarjassa Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki.