Yhteystiedot

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Tietoa oppiaineesta

Romaanisten kielten opetus juontaa juurensa jo 1600-luvulle, Turun akatemian aikoihin, jolloin sai alkunsa ranskan ja italian kielten opetus. Romaanista filologiaa ja romaanisten maiden kirjallisuutta alettiin opettaa 1800-luvun lopussa. Nimitys ”romaaninen filologia” oli pitkään käytössä tarkoittamassa oppiainetta, joka keskittyi ranskan kieleen ja kirjallisuuteen, mutta johon kuului romaanisen kielialueen muidenkin kielten tuntemusta erityisesti historialliselta kannalta.

Saksalaisesta kirjallisuudesta v. 1884 väitelleestä monipuolisesta Werner Söderhjelmistä tuli romaanisen filologian dosentti v. 1889 ja aineen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1894. V. 1898 perustettiin yhdistetty germaanisen ja romaanisen filologian professuuri, jonka jakaantuminen osoittautui pian tarpeelliseksi, ja varsinainen oppituoli perustettiin 1908. Näitäkin virkoja hoiti Söderhjelm, ja kaikki mainitut vuosiluvut ovat merkkipaaluja suomalaisen nk. uusien kielten (romaaniset kielet, saksa, englanti) opetuksen ja tutkimuksen historiassa.

Werner Söderhjelmia seurasivat romaanisen filologian professoreina Axel Wallensköld, Arthur Långfors, Veikko Väänänen ja Olli Välikangas. Kun iberoromaanisiin kieliin ja italialaiseen filologiaan perustettiin oppituolit 1981 ja 1996, vanhimman oppiaineen nimikin saattoi muuttua ranskalaiseksi filologiaksi. Oppiaineen nykyiset professorit ovat Juhani Härmä (romaaninen filologia) ja Mervi Helkkula (ranskan kieli). Ranskalaisessa filologiassa on seitsemän dosenttia (Outi Merisalo, Eva Havu, Meri Larjavaara, Ulla Tuomarla, Fred Dervin, Mari Wiklund ja Simo Määttä).