Opiskelijaksi Työelämään

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Sijoittuminen työelämään

Ranska on merkittävä kieli paitsi Euroopan unionissa myös muualla maailmassa. Myös Suomessa tarvitaan ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin asiantuntijoita. Ranskalaisesta filologiasta valmistuneet työllistyvät hyvin.

Voit valmistua ranskan kielen opettajaksi tai kääntäjäksi. Voit myös löytää oman paikkasi esimerkiksi media- tai matkailualalta, yritysmaailmasta tai kielitaitoa vaativista kansainvälisistä järjestöistä. Lisäksi meitä työskentelee matkailualalla, kieliteknologiayrityksissä, kirjastoissa, kulttuurialalla, vienninedistämistehtävissä sekä muun muassa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Sijoittumismahdollisuudet laajenevat kokemuksen ja osaamisen kehittyessä sekä verkostojen laajetessa.

Työelämään orientoivat kurssit tarjoavat työelämätietoa. Niillä tutustutaan eri työnantajiin ja urapolkuihin mm. yhdessä oppiaineen alumnien kanssa.

Lue selvitys romanistien työllistymisestä.

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivuilla.