Yhteystiedot

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Tervetuloa opiskelemaan ranskaa ja ranskalaista filologiaa!

Hyvällä ranskan kielen taidolla erotut työelämässä eduksesi ja pääset sisään monista ovista.

Ranskan kielen käyttäjiä on maailmassa yli 200 miljoonaa, ja ranska kuuluu maailman tärkeimpien kielten joukkoon. Ranska on virallinen kieli lukuisissa kansainvälisissä organisaatioissa ja lähes 30 valtiossa. Ranskan osaajia tarvitaankin monella alalla: kansainvälisessä kaupassa, valtionhallinnossa, EU:ssa, kulttuurin alalla, opettajina, kääntäjinä ja tulkkeina…

Ranskalainen filologia tarkoittaa ranskan kielen ja ranskankielisen kirjallisuuden ja kulttuurin opettamista ja tutkimista. Opintojen kuluessa voit saavuttaa erittäin hyvän ranskan kielen taidon ja perehdyt kielen historiaan, ranskankieliseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä Ranskan historiaan.

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi, opettajaksi, kääntäjäksi tai tulkiksi

Kulttuuri- ja kielitiedon lisäksi saat ranskalaisen filologian opintojen aikana työelämässä tarvittavia teksti- ja viestintätaitoja. Ensimmäisenä opiskeluvuonna ranskalaisen filologian opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat. Tämän jälkeen opintojen sisältö on hieman erilainen riippuen siitä, haluatko valmistua ranskan kielen ja kulttuurin yleisasiantuntijaksi, ranskan kielen opettajaksi vai ranskan kielen kääntäjäksi ja tulkiksi. Opintojen sisältöön vaikuttaa myös se, mitä muuta opiskelet eli mitä sivuaineita valitset. Helsingin yliopisto tarjoaa erittäin suuren määrän erilaisia mahdollisia sivuaineita.

Jos suuntaudut ranskan kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi tai opettajaksi, opiskelet laaja-alaisesti ranskan kieltä ja Ranskan ja muiden ranskankielisten maiden kulttuuria. Voit opinnoissasi tutustua seuraaviin osa-alueisiin: nykykieli ja -kirjallisuus, ranskan kielen opettaminen sekä filologia ja keskiajan kielen ja kirjallisuuden tutkimus.

Jos suuntaudut kääntäjäksi, saat monipuolisen käsityksen kääntämisen teoriasta ja kääntäjän ja tulkin ammatista. Harjoittelet eri aihepiirien tekstien kääntämistä ja tulkkaamista (lain ja hallinnon tekstit, EU-tekstit, auktorisoidut käännökset, oikeustulkkaus jne.) työelämän vaatimusten mukaisesti.

Asiantuntevaa opetusta ja tutkimusta

Ranskalaisen filologian professorit ja lehtorit ovat Suomen eturivin asiantuntijoita nykykielen, kirjallisuuden, opettamisen, historiallisen kielitieteen sekä kääntämisen ja tulkkauksen alalla. He tekevät laajaa tutkimusyhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ranskalainen filologia järjestää myös suurelle yleisölle tarkoitettuja tapahtumia, joilla ranskankielistä kulttuuria tehdään tunnetuksi. Oppiaineen henkilökunnalla onkin paljon yhteyksiä myös käytännön toimijoihin aloilla, joilla ranskan kielen osaajia tarvitaan.