Yhteystiedot

Käyttäytymistieteiden laitos
Puhetieteet
Siltavuorenpenger 1 A, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29342

Sijainti

Henkilökunta
Täysinpalvelleet professorit

Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Martti Vainio, professori

Puh. 02941 29329
Meili: martti.vainio(at)helsinki.fi
Vastaanotto:

Julkaisut
Tutkimusintressit

Puhetieteet

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto