Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Psykoterapeutiksi opiskelu

Psykoterapeuttikoulutus on asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöstä mukaista (VNA 1120/2010) terveydenhuollon ammattinimikkeeseen tähtäävää koulutusta. Valmistuttuaan hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Helsingin yliopistossa psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joiden pääasiallinen sisältö ja laajuus määrittyy psykoterapiasuuntausten mukaan. Asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) mukaan psykoterapeuttikoulutus on kaksivaiheista:

1. Vähintään kolmevuotinen psykoterapeuttikoulutus (vastaa aikaisempaa erityistason (ET) tai ylemmän erityistason (YET) koulutusta).

2. Psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen suoritettava psykoterapeuttikouluttajakoulutus (aikaisempi vaativan erityistason koulutus, VET).

Koulutukseen otettavien valintaan ja koulutukseen sovelletaan yliopistolakia ja soveltuvin osin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön periaatteita.

Psykoterapeuttiopiskelijat otetaan Helsingin yliopiston opiskelijoiksi mutta koska koulutus on täydennyskoulutusta, ei koulutuksessa olevilla ole yliopiston tutkinto-opiskelijan statusta. Koulutettavila on pääsy koulutuksessa tarvittaviin yliopiston tietokantoihin sekä yliopiston atk-käyttölupa.

 

Psykoterapeuttikoulutuksen laajuus ja koulutussisällöt

Asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) mukaisesti on psykoterapeuttikoulutuksen laajuus vähintään 60 opintopistettä. Pääsääntöisesti opinnot suoritetaan työn ohessa noin kolmen-neljän vuoden aikana. Opinnot koostuvat teoriaopintojen, työnohjattujen koulutuspsykoterapioiden sekä muun työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, oman koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opinto­kokonaisuuksista.

 

Suositukset koulutuksen eri opintokokonaisuuksien suorittamisesta

Helsingin yliopisto on antanut suosituksia psykoterapeuttikoulutukseen kuuluvien eri opintokokonaisuuksien suorittamisesta. Suosituksiin voit perehtyä tästä.

 

Psykoterapeuttikoulutuksen yleiset osaamistavoitteet

Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio määrittelee loppuraportissaan (Psykoterapeuttikoulutuksen uudistaminen, 2.12.2009) psykoterapeuttikoulutuksen yleiset osaamistavoitteet.

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Helsingin yliopistolta todistuksen, jolla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira myöntää valmistuneelle opiskelijalle psykoterapeutin ammattinimikkeen. Todistukseen merkitään koulutuksen ajankohta, laajuus, opintokokonaisuudet ja osaamisesta annettu näyttö. Todistuksen suoritetusta psykoterapeuttikoulutuksesta antaa lääketieteellinen tiedekunnan dekaani. Todistus annetaan johtoryhmän esityksestä ja koulutusohjelman vastuuhenkilön todettua, että opintokokonaisuudet on suoritettu, osaamistavoitteet saavutettu ja hyväksytty näyttö on annettu.