Opiskelu Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

yliopistonlehtori, dosentti Anu-Katriina Pesonen

professori Tiina Paunio

psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija Sanna Selinheimo (+358-2941 40963)

facebook

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat laaja-alaisesti eri viitekehyksiä: kognitiivinen ja siitä johdetut sovellukset, psykodynaamiset, perheterapian sekä varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapian viitekehykset. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Lisäksi yksi psykodynaamisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma on ruotsinkielinen. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

Koulutusohjelmien hinnat määräytyvät koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden, eli ryhmäkoon mukaan ja lopullinen koulutusmaksu kerrotaan, kun opiskelijavalinnan tuloksesta tiedotetaan. Koulutusohjelmien kokonaishinta jakaantuu koulutusohjelmassa olevien lukukausien mukaan maksettavaksi, esimerkiksi 13.000,- / 8 lukukautta = 1.625 euroa/lukukausi. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, että koulutusohjelmiin kuuluu koulutuspsykoterapiaa sekä työnohjausta, joiden hinta riippuu terapeutista tai työnohjaajasta.

Vuonna 2015 alkavat koulutusohjelmat:

Syksyllä 2015 alkaa seuraavat koulutusohjelmat (hakuaika 16.2.-27.3.2015).

Kognitiivis-analyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. KAT-koulutuksen ennakkotehtävän ohjeet tästä. Soveltuvuushaastattelujen päivämäärät julkaistaan ennen helmikuun loppua.

Psykoanalyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelman soveltuvuushaastattelut pidetään pe 17.4., la 18.4. ja ma 20.4.2015.

Psykodynaaminen koulutusohjelma (nuorten psykoterapia) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Soveltuvuushaastattelujen ajat sovitaan erikseen.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelman soveltuvuushaastattelut pidetään 27.-29.4. sekä 4.5.2015.      

Kognitiviis-integratiivinen koulutusohjelma  yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa (aikuisten psykoterapia). Koulutusohjelman soveltuvuushaastattelut pidetään kaupungeittain hakijalle sopien Helsingissä (27.4.; 29.4. ja 5.5.), Tarmpereella (4.5.), Turussa (28.4.) ja Oulussa (18.-19.5.).

Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus, analyyttinen viitekehys (aikuisten psykoterapia). Soveltuvuushaastattelut pidetään torstaina 30.4.

Psykoanalyytikko-psykoterapeutti-psykoterapeuttikouluttajakoulutus, jonka suoritettuaan opiskelija saa 1) psykoterapeutin (aikuisten psykoterapia), 2) psykoterapeuttikouluttajan sekä 3) psykonanalyytikon pätevyyden. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutus alkaa 2/2015 ja siihen haku on päättynyt.

Vuonna 2014 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia-psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Koulutusohjelmat, joiden aloitus on toistaiseksi vahvistamatta:

Perhepsykoterapeuttikoulutuksesta vastaa Helsingin yliopisto pelkästään.

Psykodynamisk inriktning med samarbete Finlands svenska psykoterapiförening r.f.