Opiskelu Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori Hely Kalska

psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija Sanna Selinheimo (+358-50 311 2583)

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat kognitiivisen ja siitä johdettujen sovellusten, psykodynaamisen, perheterapian ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapian viitekehyksiä. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Lisäksi yksi psykodynaamisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma on ruotsinkielinen. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

Koulutusohjelmien hinnat määräytyvät koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden, eli ryhmäkoon mukaan ja lopullinen koulutusmaksu kerrotaan, kun opiskelijavalinnan tuloksesta tiedotetaan. Koulutusohjelmien kokonaishinta jakaantuu koulutusohjelmassa olevien lukukausien mukaan maksettavaksi, esimerkiksi 13.000,- / 8 lukukautta = 1.625 euroa/lukukausi. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, että koulutusohjelmiin kuuluu koulutuspsykoterapiaa sekä työnohjausta, joiden hinta riippuu terapeutista tai työnohjaajasta.

Vuonna 2014 alkavat koulutusohjelmat:

Ryhmäpsykoterapia:

Analyyttinen viitekehys yhteistyössä Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n kanssa. Hakuaika koulutusohjelmaan on 17.2.–11.4.2014 ja koulutusohjelma alkaa elokuussa 2014.

Valintahaastattelut pidetään 9.5. (varalla 16.5), joihin hakijoita pyydetään varautumaan. Kutsut haastatteluihin lähetetään erikseen. Syksyn 2014 alustava seminaaripäivien aikataulu:

I seminaari: 28.-29.8
II seminaari: 18.-19.9
III seminaari: 2.-3.10
(20.-21.10 yliopiston kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot)
IV seminaari 6.-7.11
Suurryhmäseminaari: 21.-22.11. tai 28.-29.11. (alustava)
V seminaari: 18.-19.12

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Hakuaika koulutusohjelmaan on 17.2.–11.4.2014 ja koulutusohjelma alkaa elokuussa 2014. Koulutusohjelman valintakriteerit on päivitetty hakuoppaaseen.

Valintahaastattelut pidetään 15.5., 19.5. ja 23.5. (varalla 26.5.), joihin hakijoita pyydetään varautumaan. Kutsut haastatteluihin lähetetään erikseen. Lukuvuoden 2014-2015 alustava seminaaripäivien aikataulu:

I seminaari: 21-22-8.2014
II seminaari: 23-24.10.2014
III seminaari: joulukuu -14 (pvm varmistuu myöhemmin)
IV seminaari: 12-13.2.2014
V seminaari: 23.-24.4 2014
VI seminaari: 1-2.6.2015

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Hakuaika koulutusohjelmaan on päättynyt.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Hakuaika koulutusohjelmaan on päättynyt.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia-psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Hakuaika koulutusohjelmaan on päättynyt.

Koulutusohjelmat, joiden aloitus on toistaiseksi vahvistamatta:

Perhepsykoterapeuttikoulutuksesta vastaa Helsingin yliopisto pelkästään. Hakuaika koulutusohjelmaan on päättynyt.

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynamisk inriktning med samarbete Finlands svenska psykoterapiförening r.f.

Yllä olevien koulutusohjelmien lisäksi muista vuoden 2014 aikana tai sen jälkeen alkavista koulutusohjelmista ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä. Tiedot täydentyvät kevään 2014 aikana.