Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat laaja-alaisesti eri viitekehyksiä: kognitiivinen ja siitä johdetut sovellukset, psykodynaamiset, perheterapian sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian viitekehykset. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Lisäksi yksi psykodynaamisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma on ruotsinkielinen. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

Syksyllä 2018 alkavat koulutusohjelmat:

Ennakkotieto: ainakin seuraavia koulutusohjelmia suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä 2018:

Pari- ja perhepsykoterapian psykoterapettikoulutus (analyyttinen viitekehys) Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa

Tarkemmat tiedot koulutusohjelmista eli esitteet julkaistaan myöhemmin syksyllä ja koulutusohjelmakohtaiset valintakriteerit viimeistään joulukuussa 2017.

Haku syksyllä 2018 alkaviin koulutusohjelmiin alkaa tammi- tai helmikuussa 2018. Koulutusohjelmat järjestetään vain mikäli ryhmän minimikoko tulee täyteen.

Vuonna 2017 alkaneet koulutusohjelmat:

Seuraavat koulutuksen alkoivat elo-syyskuussa 2017, haku niihin on päättynyt:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. (Syksyn seminaarit 17.-18.8., 5.-6.10. ja 30.11.-1.12.2017)

Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. (Ennakkotieto syksyn aikataulusta, muutokset mahdollisia: 27.- 29.9., 2.- 3.11. ja 14.-15.12.2017).

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa. (Syksyn seminaarit: 14.-15.9 ja 16.-17.11.17)

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. (Koulutuspäivät 1.9., 15.9., 22.-23.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.2017)

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Ensimmäinen seminaari: 17.-18.8.2017.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia:

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Ensimmäinen seminaari: 23.-24.8.2017.

Huom! Kaikille koulutusohjelmille yhteisten opintojen seminaari pidetään ma-ti 23.-24.10.2017.

Seuraavat koulutukset eivät toteudu syksyllä 2017:

Pari- ja perhepsykoterapian psykoterapettikoulutus (analyyttinen viitekehys) Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Hakuopas syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin.

Seuraava koulutus alkoi tammikuussa 2017:

Psykoanalyytikko - psykoterapeutti - psykoterapeuttikouluttajakoulutus138op, jonka suoritettuaan opiskelija saa 1) psykoterapeutin (aikuisten psykoterapia), 2) psykoterapeuttikouluttajan sekä 3) psykonanalyytikon pätevyyden. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Vuonna 2016 alkaneet koulutusohjelmat:

Syksyllä 2016 alkoi Kognitiivinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

Vuonna 2015 alkaneet koulutusohjelmat:

Syksyllä 2015 alkoivat seuraavat koulutusohjelmat:

Kognitiivis-analyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa.

Psykoanalyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaaminen koulutusohjelma (nuorten psykoterapia) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Kognitiviis-integratiivinen koulutusohjelma  yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa (aikuisten psykoterapia).

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa (alkoi keväällä 2015).

 

Vuonna 2014 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

 

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys hteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia- psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

 

Muut koulutusohjelmat:

Toistaiseksi alla olevien koulutusten jatkosta ei ole tehty päätöksiä, koulutuksen käynnistämistä suunnitellaan aikaisintaan vuoden 2017 aikana.

Perhepsykoterapeuttikoulutuksesta vastaa Helsingin yliopisto pelkästään. Sen aloittamista suunnitellaan vuoden 2017 aikana.

På sveska: Psykodynamisk utbildningsprogram  76sp (vuxenpsykoterapi) med samarbete Finlands svenska psykoterapiförening r.f.

Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus, analyyttinen viitekehys.