Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat laaja-alaisesti eri viitekehyksiä: kognitiivinen ja siitä johdetut sovellukset, psykodynaamiset, perheterapian sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian viitekehykset. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Lisäksi yksi psykodynaamisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma on ruotsinkielinen. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

Syksyllä 2018 alkavat koulutusohjelmat:

Ennakkotieto: ainakin seuraavia koulutusohjelmia suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä 2018:

Pari- ja perhepsykoterapian psykoterapettikoulutus (analyyttinen viitekehys) Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa

Täydennyskoulutus kognitiivisesta yksilöpsykoterapeutista ryhmäpsykoterapeutiksi 60 op (35 op) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Luote Oyn kanssa

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrumin kanssa

Tarkemmat tiedot koulutusohjelmista eli esitteet julkaistaan myöhemmin joulukuussa ja koulutusohjelmakohtaiset valintakriteerit joulukuun puolenvälin jälkeen 2017.

Haku syksyllä 2018 alkaviin koulutusohjelmiin alkaa helmikuussa 2018. Koulutusohjelmat järjestetään vain mikäli ryhmän minimikoko tulee täyteen.

Vuonna 2017 alkaneet koulutusohjelmat:

Seuraavat koulutuksen alkoivat elo-syyskuussa 2017, haku niihin on päättynyt:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. (Syksyn seminaarit 17.-18.8., 5.-6.10. ja 30.11.-1.12.2017)

Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. (Ennakkotieto syksyn aikataulusta, muutokset mahdollisia: 27.- 29.9., 2.- 3.11. ja 14.-15.12.2017).

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa. (Syksyn seminaarit: 14.-15.9 ja 16.-17.11.17)

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. (Koulutuspäivät 1.9., 15.9., 22.-23.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.2017)

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Ensimmäinen seminaari: 17.-18.8.2017.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia:

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Ensimmäinen seminaari: 23.-24.8.2017.

Huom! Kaikille koulutusohjelmille yhteisten opintojen seminaari pidetään ma-ti 23.-24.10.2017.

Seuraavat koulutukset eivät toteudu syksyllä 2017:

Pari- ja perhepsykoterapian psykoterapettikoulutus (analyyttinen viitekehys) Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Hakuopas syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin.

Seuraava koulutus alkoi tammikuussa 2017:

Psykoanalyytikko - psykoterapeutti - psykoterapeuttikouluttajakoulutus138op, jonka suoritettuaan opiskelija saa 1) psykoterapeutin (aikuisten psykoterapia), 2) psykoterapeuttikouluttajan sekä 3) psykonanalyytikon pätevyyden. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Vuonna 2016 alkaneet koulutusohjelmat:

Syksyllä 2016 alkoi Kognitiivinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

Vuonna 2015 alkaneet koulutusohjelmat:

Syksyllä 2015 alkoivat seuraavat koulutusohjelmat:

Kognitiivis-analyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa.

Psykoanalyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaaminen koulutusohjelma (nuorten psykoterapia) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Kognitiviis-integratiivinen koulutusohjelma  yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa (aikuisten psykoterapia).

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa (alkoi keväällä 2015).

 

Vuonna 2014 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

 

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys hteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia- psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

 

Muut koulutusohjelmat:

Toistaiseksi alla olevien koulutusten jatkosta ei ole tehty päätöksiä, koulutuksen käynnistämistä suunnitellaan aikaisintaan vuoden 2017 aikana.

Perhepsykoterapeuttikoulutuksesta vastaa Helsingin yliopisto pelkästään. Sen aloittamista suunnitellaan vuoden 2017 aikana.

På sveska: Psykodynamisk utbildningsprogram  76sp (vuxenpsykoterapi) med samarbete Finlands svenska psykoterapiförening r.f.

Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus, analyyttinen viitekehys.