Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija Sanna Selinheimo (+358-2941 40963)

facebook

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat laaja-alaisesti eri viitekehyksiä: kognitiivinen ja siitä johdetut sovellukset, psykodynaamiset, perheterapian sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian viitekehykset. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Lisäksi yksi psykodynaamisen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma on ruotsinkielinen. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

 

Vuonna 2016 alkavat koulutusohjelmat:

Syksyllä 2016 on suunniteltu alkavaksi alla olevat koulutusohjelmat. Niiden opiskelijavalinnat julkaistaan viikolla 22, hakijat saavat tiedot henkilökohtaisesti.

Kognitiivinen koulutusohjelma 70op (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Lukuvuoden 2016-2017 seminaariajat ovat seuraavat:
1. seminaari: 18.-19.8.2016
2. seminaari: 6.-7.10.2016
3. seminaari: 8.-9.12.2016
4. seminaari: 2.-3.2.2017
5. seminaari: 16.-17.3.2017
6. seminaari: 4.-5.5.2017

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian (70op)  psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa.

Psykoanalyytikko - psykoterapeutti - psykoterapeuttikouluttajakoulutus138op, jonka suoritettuaan opiskelija saa 1) psykoterapeutin (aikuisten psykoterapia), 2) psykoterapeuttikouluttajan sekä 3) psykonanalyytikon pätevyyden. Koulutus alkaa 16.8.2016 ja se kestää viisi vuotta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Syksyn 2016 koulutuspäivät, parittomien viikkojen tiistait, ovat:          
vko 33                 16.8.
vko 35                 30.8.
vko 37                 13.9.
vko 39                 27.9.
vko 41                 11.10.
vko 43                 25.10.
vko 45                 8.11.
vko 47                 22.11.
vko 48                 29.11. Huom! Parillinen tiistai
vko 50                 13.12. Huom! Parillinen tiistai

+   Koulutuskeskuksen viikonloppuseminaari 23-24.9.2016

På sveska: Psykodynamisk utbildningsprogram  76sp (vuxenpsykoterapi) med samarbete Finlands svenska psykoterapiförening r.f.

Vuonna 2015 alkaneet koulutusohjelmat:

Syksyllä 2015 alkoivat seuraavat koulutusohjelmat:

Kognitiivis-analyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa.

Psykoanalyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaaminen koulutusohjelma (nuorten psykoterapia) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Kognitiviis-integratiivinen koulutusohjelma  yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa (aikuisten psykoterapia).

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa (alkoi keväällä 2015).

 

Vuonna 2014 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

 

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys hteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia- psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

 

Muut koulutusohjelmat:

Perhepsykoterapeuttikoulutuksesta vastaa Helsingin yliopisto pelkästään. Sen aloittamista suunnitellaan vuosien 2016-2017 aikana.

Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus, analyyttinen viitekehys:Toistaiseksi koulutuksen jatkosta ei ole tehty päätöksiä, koulutuksen käynnistämistä suunnitellaan aikaisintaan vuoden 2017 aikana.