Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Koulututtajakoulutus

Sosiaali ja terveysministeriön taustamuistiossa asetuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) esitetään, että yliopistot vastaavat psykoterapeuttikouluttaja-koulutuksen tarjonnasta ja kouluttajien pätevyyskriteereistä yhdessä muiden kouluttajaorganisaatioiden kanssa.

Helsingin yliopisto noudattaa valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta kouluttajakoulutusten järjestämisestä. Suosituksen mukaan psykoterapeuttikouluttajakoulutus voidaan järjestää 1) yliopiston itsensä järjestämänä, 2) yliopiston järjestämänä yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa tai 3) muun kouluttajaorganisaation järjestämänä yhteistyössä yliopiston kanssa, noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Suosituksesta ilmenee psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen osaamistavoitteet, rakenne, laajuus ja koulutussisällöt. Muistio aukeaa tästä linkistä.

Asiantuntijaorganisaatiot voivat olla yhteydessä Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli ovat kiinnostuneita kouluttajakoulutuksen järjestämisestä (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi). Asiantuntija-organisaatioiden kanssa sovitaan menettelystä ja yhteistyötavoista kouluttajakoulutuksen järjestämiseksi. Kouluttajakoulutuksen arviointi on maksullista. Lisätietoja tästä linkistä.

 

Arvioidut kouluttajakoulutukset:

Ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutus (psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia) 2017-2019. Järjestäjänä on Suomen ryhmäpsykoterapia ry.

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä 2017-2019. Järjestäjänä on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry.

Kognitiivinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus, järjestetään Helsingissä 2017-2019. Järjestäjinä ovat Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy yhteistyössä Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry.

Psykodynaaminen psykoterapeuttikouluttajakoulutus, järjestetään Helsingissä 2015-2017 ja 2017-2019. Järjestäjänä molemmissa koulutuksissa on Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä 2015-2017. Järjestäjänä on Therapeia-säätiö.

Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus Haku 1.12.2017 mennessä, suunniteltu aloitus 12.1.2018. Järjestäjänä on KAT ry. (kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys). http://www.katyhdistys.fi/koulutus/