Hallinto Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen strategia

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on asettanut koulutukselle tavoitteita, joilla koulutuksen järjestämistä ja sisältöjä pyritään ohjaamaan. Tavoitteissa on huomioitu koulutuksen sisällölliset kysymykset suhteessa yliopiston toimintaympäristöön, terveydenhuoltojärjestelmään sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteet on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä.

Psykoterapeuttikoulutuksen organisaatio Helsingin yliopistossa

Psykoterapeuttikoulutusta organisoituu Helsingin yliopistossa seuraavasti:

Lääketieteellinen tiedekunta

Dekaani nimittää johtoryhmän edustajat psykologiasta ja psykiatriasta, vahvistaa opiskelijavalinnat ja valmistuvat opiskelijat johtoryhmän esityksestä.

Psykoterapeuttikoulutusten johtoryhmä

- edustuksellinen päätöselin
- koulutusohjelmien arviointi ja laadunvalvonta
- hyväksyy koulutusohjelmat, niiden vastuuhenkilöt, ohjausryhmän ja koulutuksen
- esittää koulutusohjelmien talousarvion laitosten johtajille
- esittää dekaanille valmistuvien opiskelijoiden hyväksymistä
- vastaa yhteisistä koulutussisällöistä

Koulutusohjelmakohtaiset ohjausryhmät

- johtoryhmän nimeämät vastuuhenkilöt oppiaineista ja yliopiston ulkopuolisesta koulutusyhteisöstä
- valmistelee opiskelijavalinnat johtoryhmälle
- koulutusten käytännön toteuttaminen

 

Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä toimii lisäksi aktiivisessa yhteistyössä valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion kanssa. Konsortio ottaa kantaa ja määrittelee psykoterapeuttikoulutusta valtakunnallisesti koskevia toimintatapoja. Konsortion puheenjohtajana toimii professori Jorma Piha (Turun yliopisto) ja Helsingin yliopistosta sen jäseninä ovat yliopistonlehtori Hely Kalska (psykologia), lastenpsykiatrian erikoislääkäri Terhi Aalto-Setälä ja professori Tiina Paunio (psykiatria).