Psykoterapeuttikoulutus

Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija Tuula Rantala, kysymykset ensisijaisesti sähköpostilla: psykoterapeuttikoulutus@helsinki.fi

puhelin (+358-2941 40963)

facebook

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Tulevat koulutukset

Helsingin yliopisto suunnittelee seuraavien psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavien koulutusohjelmien aloittamista alla olevan alustavan aikataulun mukaisesti. Koulutusohjelmien sisältö- ja hintatiedot löytyvät Koulutusohjelmat -sivulta.

Haku syksyn 2017 koulutusohjelmiin on päättynyt, tarkemmat tiedot haun etenemisestä löytyvät Hakuajat -sivulta.

 

                                                              Hakuaika - Aloitus

Integratiivisen psykoterapian           2/2017 - Syksy 2017
koulutusohjelma

Kognitiivinen koulutusohjelma        2/2017 - Syksy 2017
(aikuisten psykoterapia)

 Varhaisen
vuorovaikutuksen psykoterapia      2/2017 - Syksy 2017

Psykodynaaminen psykoterapia    2/2017 - Syksy 2017
(nuorten psykoterapia)

Kognitiivis-analyyttinen                     2/2017 - Syksy 2017
koulutusohjelma
(aikuisten psykoterapia)

Kognitiivinen koulutusohjelma       2/2017 - Syksy 2017
(lasten ja nuorten psykoterapia)

Psykoanalyyttinen                             2/2017 - Syksy 2017
koulutusohjelma
(aikuisten psykoterapia)

Psykoanalyyttinen                             2/2017 - Syksy 2017
koulutusohjelma
(pari- ja perhepsykoterapia)

Kognitiivinen koulutusohjelma       2/2018 - Syksy 2018
(täydennyskoulutus yksilöpsykoterapeutista ryhmäpsykoterapeutiksi)

Psykologian ja psykiatrian yliopistolliset lisäopinnot (30 op)

Helsingin yliopisto järjestää asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010 § 2a) mukaisia psykologian ja psykiatrian lisäopintoja. Opintoja koordinoi Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Opintoja voi suorittaa lukuvuonna 2015-2016 avoimen yliopiston aikataulujen mukaisesti ja ne tullaan järjestämään myös lukuvuonna 2016-2017. Lisätietoja tästä.

Kouluttajakoulutus Helsingin yliopistossa

Valtakunnallinen psyktoerapeuttikoulutuskonsortio suosittaa psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen järjestämisestä, osaamistavoitteista, rakenteesta ja sisällöistä. Helsingin yliopisto noudatta suositusta. Tarkemmat tiedot kouluttajakoulutuksesta löytyy tästä linkistä. Kouluttajakoulutuksen arviointi alkoi Helsingin yliopistossa syksyllä 2013. Koulutusta suunnittelevia yhteisöjä suositellaan olemaan yhteydessä psykoterapeuttikoulutuksen suunnittelijaan lisätietojen saamiseksi.

.