Psykoterapeuttikoulutus

Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Tulevat koulutukset

Helsingin yliopisto suunnittelee seuraavien psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavien koulutusohjelmien aloittamista syksyllä 2018 ja niihin haku on helmikuussa 2018.

Suunnitteilla ovat ainakin seuraavat koulutusohjelmat:

Pari- ja perhepsykoterapian psykoterapettikoulutus (analyyttinen viitekehys) Therapeia-säätiön kanssa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa

Täydennyskoulutus kognitiivisesta yksilöpsykoterapeutista ryhmäpsykoterapeutiksi 60 op (35 op) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Luote Oyn kanssa

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrumin kanssa

Tarkemmat tiedot koulutusohjelmista julkaistaan joulukuussa ja koulutusohjelmakohtaiset valintakriteerit joulukuun puolenvälin jälkeen 2017.

 

Kouluttajakoulutus Helsingin yliopistossa

Valtakunnallinen psyktoerapeuttikoulutuskonsortio suosittaa psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen järjestämisestä, osaamistavoitteista, rakenteesta ja sisällöistä. Helsingin yliopisto noudatta suositusta. Tarkemmat tiedot kouluttajakoulutuksesta löytyy tästä linkistä. Kouluttajakoulutuksen arviointi alkoi Helsingin yliopistossa syksyllä 2013. Koulutusta suunnittelevia yhteisöjä suositellaan olemaan yhteydessä psykoterapeuttikoulutuksen suunnittelijaan lisätietojen saamiseksi.

.